2021 – Набавке на које се не примењује закон о Јавним набавкама

>Позив за подношење понуда 03-21-П – Набавка софтвера за ИП комуникациони сервер за Кол центар
Позив за подношење понуда 02-21-P -Набавка ИП комуникационог сервера за КОЛ центар
Позив за подношење понуде 05-21-П
Позив – Услуга одржавања интернет презентације 06 21 П-

Позив за подношење понуда 11-21-П

Позив за подношење понуда 17-21-П
Позив за достављање понуда 27 21 П –

Позив за подношење понуда – 28-21-П

Позив за подношење понуда 29-21-П

Позив за подношење понуде 31-21-П

Позив за подношење понуде 32-21-П

Позив за подношење понуда 33-21-П

Позив за подношење понуда 37 21 П</a

Позив за подношење понуда 40-21-П

Позив за подношење понуда 45-21-П

Poziv za podnošenje ponuda 44 21 P –

Позив за подношење понуде 48-21-П

Позив за подношење понуде49-21-П

Poziv za podnošenje ponuda 56 21 П-
Позив за подношење понуда 57-21-П Услуге сервисирања диференцијалних трасмитера притиска на погону за прераду воде.

Позив за подношење понуда 58 21 П

Позив за подношење понуде 43-21-П

Позив за подношење понуде 59-21- П

Позив за подношење понуде 60-21-П

EnglishGermanRussianSerbian