HACCP

HACCP је систем контроле процеса производње воде за пиће.

У законодавству Републике Србије примена система за осигурање безбедности производње хране прописана је 2009. Законом о безбедности хране, (Службени гласник РС, 41/2009) у ком се под појмом хране подразумева и вода за пиће.

У ЈКП „Водовод и канализаија“ Нови Сад, примењује се HACCP систем контроле процеса производње и дистрибуције воде за пиће:

  1. Извршена је идентификација и процена свих могућих опасности, тј. сваког физичког, хемијског или микробиолошког ризика, у свим фазама процеса производње;
  2. Одређене су неопходне мера за њихову превенцију и контролу;
  3. Обезбеђено је да те мере буду успешно спроведене на ефикасан начин.

EnglishGermanRussianSerbian