Јавне набавке - 2021

Usluga izrade izveštaja o zatečenom stanju cevastih bunara CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5 i CB-6 sa poveznim cevovodom na izvorištu „Ratno ostrvo“ u Novom Sadu br. 17-I-S/21- II faza kvalifikacionog postupka

Ознака: 17-I-S/21 Датум објављивања: 25.11.2021. Рок за подношење понуда: 03.12.2021. do 11.00h

Извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне „Каћ“ северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала и Извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне „Каћ“ северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала -друга фаза квалификационог поступка број 27-И/21

Ознака: 27-I/21 Датум објављивања: 08.12.2021. Рок за подношење понуда: 20.12.2021. do 10.30h

Услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне и канализационе мреже у улици Модене, између улица Змај Јовине и Илије Огњановића у Новом Саду,II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА бр. 19-И-С/21

Ознака: 19-И-С/21 Датум објављивања: 06.12.2021. Рок за подношење понуда: 14..12.2021.do 11.00h

Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже – II Фаза квалификационог поступка бр. 18-И-С/21

Ознака: 18-И-С/2021 Датум објављивања: 02.12.2021. Рок за подношење понуда: 13.12.2021. do 12.30h

Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II–фаза), са набавком и уградњом материјала, број 23-И/21

Ознака: 23-И/21 Датум објављивања: 30.11.2021. Рок за подношење понуда: 10.12.2021. do 11.00h

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, број 21 -И /21

Ознака: 21-И/21 Датум објављивања: 17.11.2021.. Рок за подношење понуда: 25.11.2021. do 11.30h

Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације јн.бр. 15-И-С/21 II фаза квалификационог поступка

Ознака: 15-I-S/21 Датум објављивања: 21.10.2021. Рок за подношење понуда: 01.11.2021. do 10.00h

Услуга израде Студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода подручја Града Новог Сада ограниченом левом обалом Дунава и десном обалом канала ДТД, изузев делова са изграђеним системом опште канализације – 16-И-С/21, II фаза квалификационог поступка

Ознака: 16-И-С/21 Датум објављивања: 21.10.2021. Рок за подношење понуда: 29.10.2021. do 10.30h

Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина у Новом Саду – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 22-И/21 Датум објављивања: 12.10.2021. Рок за подношење понуда: 20.10.2021. do 10.30h

Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду ,бр 18-И/21, II фаза квалификационог поступка

Ознака: 18-И/21 Датум објављивања: 08.10.2021. Рок за подношење понуда: 18.10.2021. do 11.30h

Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду, број 17-И/21 -II Фаза квалификационог поступка

Ознака: 17-И/2021 Датум објављивања: 08.10.2021. Рок за подношење понуда: 21.10.2021. do 10.30h

Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду бр.јн. 20-И/21 – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 20-I/21 Датум објављивања: 29.09.2021. Рок за подношење понуда: 07.10.2021. do 10.30h

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала- II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 08-И/21

Ознака: 08-I/21 Датум објављивања: 21.09.2021. Рок за подношење понуда: 01.10.2021. do 10.30h

Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације бр. 14-И-С/21 – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 14-I-S/21 Датум објављивања: 06.09.2021. Рок за подношење понуда: 16.09.2021. do 10.00h

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОВЕЗИВАЊУ НАСЕЉА БЕГЕЧ СА ВОДОВОДНИМ СИСТЕМОМ НОВОГ САДА (II ФАЗА), СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 26-И/21

Ознака: 26-I/21 Датум објављивања: 10.08.2021. Рок за подношење понуда: 20.08.2021. do 10.00h

Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник – II фаза квалификационог поступка – 25-И/21

Ознака: 25-I/21 Датум објављивања: 10.08.2021. Рок за подношење понуда: 19.08.2021. do 10.30h

Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, -II Фаза квалификационог поступка број 13-И-С/21

Ознака: 13-И-С/21 Датум објављивања: 08.07.2021. Рок за подношење понуда: 16.07.2021. do 11.30h

Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник,бр 03-И/21, II фаза квалификационог поступка

знака: 03-И/21 Датум објављивања: 07.07.2021. Рок за подношење понуда: 16.07.2021. do 09.30h

Израда пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне „Каћ“ северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин – II фаза квалификационог поступка – 01-И/21

Ознака: 01-I/21 Датум објављивања: 06.07.2021. Рок за подношење понуда: 14.07.2021. do 11.00h

Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снадбевање водом радне зоне „Каћ“ северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 02-I/2021 Датум објављивања: 06.07.2021. Рок за подношење понуда: 15.07.2021. do 11.00h

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду , са набавком и уградњом материјала,бр 07-И/21, II фаза квалификационог поступка

знака: 07-И/21 Датум објављивања: 05.07.2021. Рок за подношење понуда: 15.07.2021. do 09.30h

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II–фаза), са набавком и уградњом материјала, бр 06-И/21, II фаза квалификационог поступка

Ознака: 06-И/21 Датум објављивања: 02.07.2021. Рок за подношење понуда: 12.07.2021. do 10.00h

Извођење радова на реконструкцији и доградњи водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала – друга фаза квалификационог поступка број 11-И/21

Ознака: 11-И/21 Датум објављивања: 21.06.2021. Рок за подношење понуда: 01.7.2021. до 10,00

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала бр. јн 12-И/21 -II фаза квалификационог поступка

Ознака: 12-I/21 Датум објављивања: 18.06.2021. Рок за подношење понуда: 28.06.2021. do 11.00h

Извођење радова на изградњи потисног цевовода фекалне канализације, у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала јн.бр. 13-И/21- II фаза квалификационог поступка

Ознака: 13-I/21 Датум објављивања: 04.06.2021. Рок за подношење понуда: 15.06.2021. do 10.00h

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала – друга фаза квалификационог поступка број 09-И/21

Ознака: 09-И/21 Датум објављивања: 04.06.2021. Рок за подношење понуда: 15.06.2021. do 10,00

Извођење радова на изградњи шахтова за испирање доводника сирове воде на Кеју скојеваца у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала – II фаза квалификационог поступка – 12-И-С/21

Ознака: 12-I-S/21 Датум објављивања: 04.06.2021. Рок за подношење понуда: 15.06.2021. do 10.00h

Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала – II фаза квалификационог поступка, број 11-И-С/21

Ознака: 11-I-S/21 Датум објављивања: 04.06.2021. Рок за подношење понуда: 14.06.2021. do 12.00h

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице, у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала, II Фаза квалификационог поступка број 05-И/21

Ознака: 05-I/2021 Датум објављивања: 04.06.2021. Рок за подношење понуда: 16.06.2021. do 10.30h

Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – II фаза квалификационог поступка – 15-И/21

Ознака: 15-I/21 Датум објављивања: 03.06.2021. Рок за подношење понуда: 14.06.2021. do 11.00h Позив за подношење понуда - 15-И-21 Odluka o dodeli ugovora 15-I-21 Обавештење о закљученом уговору - 15-И-21

Извођење радова на изградњи дела канализационе мреже, у Улици омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала – II Фаза квалификационог поступка -14-И/21

Ознака: 14-И/21 Датум објављивања: 03.06.2021. Рок за подношење понуда: 15.06.2021. do 11.00h

Izvođenje radova na izgradnji 3 pijezometra za monitoring podzemnih voda, na područjima zona sanitarne zaštite izvorišta br. 10-I-S/21 – II faza kvalifikacionog postupka

Ознака: 10-I-S/21 Датум објављивања: 28.05.2021. Рок за подношење понуда: 07.06.2021.. do 11.00h

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КУЋНИХ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ПРИКЉУЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 09-И-С/21

Ознака: 09-I-S/21 Датум објављивања: 28.05.2021. Рок за подношење понуда: 07.06.2021. do 10.00h

УСЛУГА ИЗРАДЕ УСКЛАЂИВАЊА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ У НОВОМ САДУ,II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА бр. 08-И-С/21

Ознака: 08-И-С/21 Датум објављивања: 14.05.2021. Рок за подношење понуда: 24.05. do 10,00

Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju crpne stanice KKCS Klisa u Primorskoj ulici u Novom Sadu br. 25-I-S/20 – II faza kvalifikacionog postupka

Ознака: 25-I-S/20 Датум објављивања: 12.05.2021. Рок за подношење понуда: 20.05.2021. do 11.00h

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЦЕВОВОДА DN700 (БАЈПАС) ЧИСТЕ ВОДЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ ШТРАНД – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 07-И-С/21

Ознака: 07-I-S/21 Датум објављивања: 10.05.2021. Рок за подношење понуда: 18.05.2021. do 11.00h

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Патријарха Рајачића у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала бр. 06-И-С/21- II фаза квалификационог поступка

Ознака: 06-I-S/21 Датум објављивања: 29.04.2021. Рок за подношење понуда: 10.05.2021. do 11.00h

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ, У ДЕЛУ НАСЕЉА ЛИПАРЈЕ И ТОРИНЕ, У ЛЕДИНЦИМА, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 04-И/21

Ознака: 04-I/21 Датум објављивања: 29.04.2021. Рок за подношење понуда: 10.05.2021. do 11.00h

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ИСПИТИВАЊЕ ЗБИЈЕНОСТИ И АТЕСТ – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 05-И-С/21

Ознака: 05-I-S/21 Датум објављивања: 22.04.2021. Рок за подношење понуда: 05.05.2021. do 11.00h

Услуга израде техничке документације за реконструкцију затварачнице код моста Слободе у Новом Саду бр. 04-И-С/21

Ознака: 04-I-S/21 Датум објављивања: 07.04.2021. Рок за подношење понуда: 15.04.2021. do 10.00h

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЦЕВОВОДА У ЦЕВНОЈ ГАЛЕРИЈИ (СФС, НФС) НА ППВ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 03-И-С/21

Ознака: 03-I-S/21 Датум објављивања: 02.04.2021. Рок за подношење понуда: 12.04.2021. do 11.00h

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици савској у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала бр. 10-И/21 -II Фаза квалификационог поступка

Ознака: 10-I/2021 Датум објављивања: 29.03.2021. Рок за подношење понуда: 08.04.2021. do 12.00h

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ЛОКАЛИТЕТА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ, ПАРЦЕЛА 2284/1 КО НОВИ САД I, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 02-И-С/21

Ознака: 02-I-S/21 Датум објављивања: 12.03.2021. Рок за подношење понуда: 22.03.2021. do 10.00h

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ ЧВОРИШТА И МОНТАЖНОГ ШАХТА НА ЦЕВОВОДУ СИРОВЕ ВОДЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ ШТРАНД, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 01-И-С/21

Ознака: 01-I-S/21 Датум објављивања: 09.02.2021. Рок за подношење понуда: 19.02.2021. do 10.00h

Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже за улицу Двор и Дунавску у Сремској Каменици – II фаза квалификационог поступка, број 20-И-С/20

Ознака: 20-И-С/20 Датум објављивања: 19.01.2021. Рок за подношење понуда: 27.01.2021. do 10.30h
Контакт центар