Директор и Надзорни одбор

Директор

Гвозден Перковић


Надзорни одбор

Тијана Санал – дипл. правник

Председница Надзорног одбора

Жељко Качавенда – дипл. географ-туризмолог

Члан Надзорног одбора именован од стране Скупштине Града Новог Сада

Данијела Мусулин Бериша – мастер инжењер инвестиционог менаџмента

Члан Надзорног одбора из реда запослених
EnglishGermanRussianSerbian