Јавне набавке - 2020

Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода,Јн бр. 60/20

Ознака: 60/20 Датум објављивања: 08.01.2021. Рок за подношење понуда: 18.01.2021. до 08,00

Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализације у улици Војводе Путника у Новом Саду – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 27-И-С/20

Ознака: 27-I-S/20 Датум објављивања: 06.01.2021. Рок за подношење понуда: 14.01.2021. дo 10.00h

Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Карађорђевој у Буковцу – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 26-И-С/20

Ознака: 26-I-S/20 Датум објављивања: 06.01.2021. Рок за подношење понуда: 14.01.2021. дo 09.30h

Услуга израде техничке документације за реконструкцију потиса ЦС Лиман 4 у Новом Саду – II фаза квалификационог поступка, број 28-И-С/20

Ознака: 28-И-С/20 Датум објављивања: 22.12.2020. Рок за подношење понуда: 30.12.2020.  до 10,00 часова

Услуга израде техничке документације за изградњу (реконструкцију) фекалне и атмосферске канализације у улици Динка Шимуновића у Петроварадину – II Фаза квалификационог поступка бр. 19-И-С/20

Ознака: 19-И-С/20 Датум објављивања: 21.12.2020. Рок за подношење понуда: 29.12.2020. do 10.30h

УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНОВИРАЊА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА ДОХЛОРИСАЊЕ ВОДЕ У ФУТОГУ – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 24-И-С/20

Ознака: 24-I-S/20 Датум објављивања: 21.12.2020. Рок за подношење понуда: 29.12.2020. do 11.00h

Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне и канализационе мреже са црпном станицом дуж Булевара Европе,од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду – II Фаза квалификационог поступка

Ознака: 37-И-С/20 Датум објављивања: 18.12.2020. Рок за подношење понуда: 28.12.2020. do 11.00h

Услуга израде техничке документације за реконструкцију колектора од улице Париске комуне до Кисачке улице у Новом Саду број 23-И-С/20 – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 23-I-S/20 Датум објављивања: 18.12.2020. Рок за подношење понуда: 28.12.2020. do 10.00h

Набавка чврстих и течних хемикалија за службу „Лабораторија”

Ознака: 76/20 Датум објављивања: 14.12.2020. Рок за подношење понуда: 22.12.2020. do 10.30h

Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ-II Фаза квалификационог поступка 08-И/20

Ознака: 08-I/2020 Датум објављивања: 02.12.2020. Рок за подношење понуда: 10.12.2020. do 11.30h

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II – фаза),са набавком и уградњом материјала – II фаза квалификационог поступка.

Ознака: 04-I/2020 Датум објављивања: 26.11.2020. Рок за подношење понуда: 07.12.2020. do 10.00h

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА ЛОКАЛИТЕТА ЈУГОВИЋЕВО У НОВОМ САДУ (II–ФАЗА), СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА-II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА БР. 07-I/20

Ознака: 07-I/20 Датум објављивања: 19.11.2020. Рок за подношење понуда: 30.11.2020. do 10.00h

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала број 06-И/20 – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 06-I/20 Датум објављивања: 18.11.2020. Рок за подношење понуда: 30.11.2020. do 10.00h

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово, у Новом Саду, II Б фаза, са набавком и уградњом материјала, 05-И/20

Ознака: 05-И/20 Датум објављивања: 17.11.2020. Рок за подношење понуда: 27.11.2020. do 12.00h

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ И ЕТАЖИРАЊУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 31-И-С/20

Ознака: 31-I-S/20 Датум објављивања: 27.10.2020. Рок за подношење понуда: 06.11.2020. do 10.00h

Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП „Водовод и канализација Нови Сад“ – јавна набавка мале вредности бр. 79/20

Ознака: 79/20 Датум објављивања: 26.10.2020. Рок за подношење понуда: 03.11.2020. do 10.30h

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИЧКИХ РЕШЕТКИ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 35-И-С/20

Ознака: 35-I-S/20 Датум објављивања: 16.10.2020. Рок за подношење понуда: 26.10.2020. do 10.00h

Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде, јнмв бр. 84/20

Ознака: 84/20 Датум објављивања: 15.10.2020. Рок за подношење понуда: 26.10.2020. до 11,00 ч

Набавка водоводног и канализационог материјала број 29/20-С, отворени поступак

Ознака: 29/20-С Датум објављивања: 05.10.2020. Рок за подношење понуда: 16.11.2020. do 10.00h

Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа – Јавна набавка мале вредности услуга.

Ознака: 77/20 Датум објављивања: 30.09.2020. Рок за подношење понуда: 09.10.2020. do 10.00h

ЈНМВ – Услуге сервиса лабораторијске опреме, број 78/20

Ознака: 78/20 Датум објављивања: 25.09.2020. Рок за подношење понуда: 05.10.2020. do 10.00h

Услуга одржавања лиценци за видео надзор – Јавна набавка мале вредности број 83/20

Ознака: 83/20 Датум објављивања: 25.09.2020. Рок за подношење понуда: 05.10.2020. do 10.30h

ЈНМВ – Набавка хемикалија за ППОВ, број 65/20

Ознака: 65/20 Датум објављивања: 02.09.2020. Рок за подношење понуда: 14.09.2020. do 11.30h

Услуга осигурања имовине и лица – Отворени поступак.

Ознака: 32/20-С Датум објављивања: 27.08.2020. Рок за подношење понуда: 28.09.2020. do 10.00h

Набавка комуникационе опреме – ЈНМВ 81/20

Ознака: 81/20 Датум објављивања: 26.08.2020. Рок за подношење понуда: 03.09.2020. do 10.30h

КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА И ОПТИМИЗАЦИЈЕ ЗАЛИХАМА И МАГАЦИНСКОГ ПОСЛОВАЊА – ЈНМВ бр. 75/20

Ознака: 75/20 Датум објављивања: 25.08.2020. Рок за подношење понуда: 02.09.2020. do 11.30h

„Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала, отворени поступак 33/20-С

Ознака:33/20-С Датум објављивања: 25.08.2020. Рок за подношење понуда: 24.09.2020. do 10:00h

Услуга прања базена црпних станица, ЈНМВ број 62/20

Ознака: 62/20 Датум објављивања: 20.08.2020. Рок за подношење понуда: 28.08.2020. do 11.30h

Услуга одржавања путничких возила – Јавна набавка мале вредности услуга

Ознака: 72/20 Датум објављивања: 12.08.2020. Рок за подношење понуда: 20.08.2020. do 11.00h

Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала – ЈНМВ 66/20

Ознака: 66/20 Датум објављивања: 11.08.2020. Рок за подношење понуда: 19.08.2020. do 10.00 ч

Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему „Atlas Copco“ број: 69/20- јавна набавка мале вредности

Ознака: 69/20 Датум објављивања: 07.08.2020. Рок за подношење понуда: 17.08.2020. do 11.00h

Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације- II фаза квалификационог поступка“– Јавна набавка број 34-И-С /20

Ознака: 34-I-S/20 Датум објављивања: 07.08.2020. Рок за подношење понуда: 17.08.2020 до 11,30

Услуга сервиса UPS уређаја, број јнмв 80/20 – јавна набавка мале вредности услуга

Ознака: 80/20 Датум објављивања: 06.08.2020. Рок за подношење понуда: 14.08.2020. do 10.00h

Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације, број јнмв 54/20 – јавна набавка мале вредности услуга

Ознака: 54/20 Датум објављивања: 04.08.2020. Рок за подношење понуда: 12.08.2020. do 10.00h

ЈНМВ – Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевниске радове, број јнмв 68/20

Ознака: 68/20 Датум објављивања: 31.07.2020. Рок за подношење понуда: 10.08.2020. do 11.00h

Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија – ЈНМВ број 74/20

Ознака: 74/20 Датум објављивања: 31.07.2020. Рок за подношење понуда: 10.08.2020. do 10.30h

ЈНМВ- Набавка мобилне дизалице, број 64/20

Ознака: 64/20 Датум објављивања: 30.07.2020. Рок за подношење понуда: 12.08.2020. do 11:00h

ЈНМВ – Услуга израде врата на халама на ЦС ГЦ1 и ГЦ2, број 63/20

Ознака: 63/20 Датум објављивања: 28.07.2020. Рок за подношење понуда: 05.08.2020. do 10.00h

Услуга сервисирања регулационих затварача, број јнмв 67/20

Ознака: 67/20 Датум објављивања: 24.07.2020. Рок за подношење понуда: 03.08.2020. до 11,00

Јавна набавка мале вредности услуга – Услуге фиксног оператера

Ознака: 73/20 Датум објављивања: 21.07.2020. Рок за подношење понуда: 29.07.2020. do 12.00h

Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације – Отворени поступак.

Ознака: 30/20-С Датум објављивања: 17.07.2020. Нови рок за подношење понуда: 20.08.2020. до  10.00h

Услуга израде пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за очување и проширење капацитета изворишта новосадског водовода, број јнмв 70/20

Ознака: 70/20 Датум објављивања: 16.07.2020. Рок за подношење понуда: 24.07.2020. do 10:00h

Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у канализациони InVIEW Web SCADA систем -Јавна набавка мале вредности услуга.

Ознака: 59/20 Датум објављивања: 15.07.2020. Рок за подношење понуда: 23.07.2020. do 11.00h

Услугa анализе рада пумпних агрегата – Јавна набавка мале вредности услуга.

Ознака: 51/20 Датум објављивања: 14.07.2020. Рок за подношење понуда: 23.07.2020. do 10.00h

Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију – ЈНМВ 56/20

Ознака: 56/20 Датум објављивања: 10.07.2020. Рок за подношење понуда: 20.07.2020. do 10.30h

Услуге преузимања и збрињавање отпада бр. 52/20, јавна набавка мале вредности

Ознака: 52/20 Датум објављивања: 10.07.2020. Рок за подношење понуда: 20.07.2020. do 10.00h

УСЛУГА ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 36-И-С/20

Ознака: 36-I-S/20 Датум објављивања: 10.07.2020. Рок за подношење понуда: 20.07.2020. do 11.00h

ЈНВВ – Набавка и уградња опреме за даљински надзор и комуникацију на мерним местима са интеграцијом у постојећи SCADA систем, отворени поступак

Ознака: 31/20-С Датум објављивања: 09.07.2020. Рок за подношење понуда: 10.08.2020. do 10.00h

Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама, број јнмв 55/20

Ознака: 55/20 Датум објављивања: 09.07.2020. Рок за подношење понуда: 17.07. 2020. до 11,30 ч

ЈНМВ – Услуга сервисирања радио комуникационе опреме

Ознака: 53/20 Датум објављивања: 08.07.2020. Рок за подношење понуда: 16.07.2020. do 10.00h
Контакт центар