2023 – Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Позив за подношење понуде 04-23-П

Позив за подношење понуде 12-23-П

Позив за подношење понуде 16-23-П

Позив за подношење понуде 14-23-П

Позив за подношење понуде 23-23-П

Позив за подношење понуда 22-23-П

2 Позив за подношење понуде 24-23-П

Позив за подношење понуде 25-23-П (002)

Позив за подношење понуда 27-23-П

Позив за подношење понуде 28-23-П