Јавне набавке - 2019

Услуга израде пројектне документације за изградњу повезних колектора за спајање јужног и северног слива канализације Новог Сада – друга фаза квалификационог поступка

Ознака:32-И-С/19 Датум објављивања: 13.01.2020. Рок за подношење понуда: 21.01.2020. do 11.00h

Набавка машинског потрошног и помоћног материјала – Јавна набавка мале вредности добара.

Ознака: 107/19 Датум објављивања: 30.12.2019. Рок за подношење понуда: 08.01.2020. do 10.00h

Набавка батерије за виљушкар – Јавна набавка мале вредности добара.

Ознака: 110/19 Датум објављивања: 30.12.2019. Рок за подношење понуда: 08.01.2020. do 12.00h Позив за подношење понуда 110-19 Конкурсна документација 110-19

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ПРИКЉУЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 11-И/19

Ознака: 11-I/19 Датум објављивања: 30.12.2019. Рок за подношење понуда: 09.01.2020. do 11.30h

Набавка челичног машинског материјала бр. 108/19 – јавна набавка мале вредности

Ознака: 108/19 Датум објављивања: 30.12.2019. Рок за подношење понуда: 08.01.2020. do 13.00h

Услуга надоградње WEB SCADA апликације бр. 37/19-С – отворени поступак

Ознака: 37/19-С Датум објављивања: 30.12.2019. Рок за подношење понуда: 29.01.2020. do 10.00h

Јавна набавка услуга – Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdi Localis-Visios у преговарачком поступку без објављивања позива

Ознака: 36/19-С Датум објављивања: 30.12.2019. Рок за подношење понуда: 09.01.2020. do 12.00h

Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода – Јавна набавка број 106/19

Ознака: 106/19 Датум објављивања: 23.12.2019. Рок за подношење понуда: 31.12.2019. do 08,00h

ЈНМВ – Услуга техничког прегледа објеката

Ознака: 104/19 Датум објављивања: 18.12.2019. Рок за подношење понуда: 26.12.2019. до 11.00h

Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова – ЈНМВ 105/19

Ознака: 105/19 Датум објављивања: 18.12.2019. Рок за подношење понуда: 26.12.2019. do 10.30h

Услуге севиса фреквентних регулатора призвођача „Emerson“ и „Danfoss“ – Јавна набавка мале вредности услуга.

Ознака: 102/19 Датум објављивања: 17.12.2019. Рок за подношење понуда: 25.12.2019. do 10.30h

Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби „Лабораторија број 103/19

Ознака: 103/19 Датум објављивања: 13.12.2019. Рок за подношење понуда: 23.12.2019. до 10,00 часова

Набавка техничке хемије – ЈНМВ 100/19

Ознака: 100/19 Датум објављивања: 12.12.2019. Рок за подношење понуда: 20.12.2019. do 12.30h

ЈНМВ – Услуге одржавања рачунарске опреме

Ознака: 101/19 Датум објављивања: 12.12.2019. Рок за подношење понуда: 20.12.2019. do 13.00h

Услуга сервисирања канализационе SCADA апликације – Јавна набавка мале вредности услуга.

Ознака: 99/19 Датум објављивања: 11.12.2019. Рок за подношење понуда: 19.12.2019. do 10.00h

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ПРИКЉУЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II фаза квалификационог поступка бр. 08-И/19

Ознака: 08-I/19 Датум објављивања: 10.12.2019. Рок за подношење понуда: 20.12.2019. do 11.30h

Претходно обавештење – Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком

Ознака: Датум објављивања: 05.12.2019. Рок за подношење понуда:

Претходно обавештење – Набавка два специјална возила за потребе водовода и канализације

Ознака: Датум објављивања: 05.12.2019. Рок за подношење понуда:

Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже на локацији „ФИЛТЕР“ са набавком и уградњом материјала – Јавна набавка мале вредности радова.

Ознака: 95/19 Датум објављивања: 03.12.2019. Рок за подношење понуда: 11.12.2019. do 10.00h

Претходно обавештење – Набавка камиона са руком

Ознака: 96/19 Датум објављивања: 02.12.2019. Рок за подношење понуда: 10.12.2019. do 12.00h

УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ У НОВОМ САДУ – II фаза квалификационог поступка бр. 30-И-С/19

Ознака: 30-I-S/19 Датум објављивања: 02.12.2019. Рок за подношење понуда: 10.12.2019. do 11.30h

Услуга дигиталицације и миграције података – ЈНМВ 97/19

Ознака: 97/19 Датум објављивања: 02.12.2019. Рок за подношење понуда: 10.12.2019. do 13.30h

Извођење радова на комуникационом повезивању трафо станице ТС 2 – јнмв број 96/19

Ознака: 96/19 Датум објављивања: 02.12.2019. Рок за подношење понуда: 10.12.2019. do 12.00h

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала бр. 10-И/19-II фаза квалификационог поступка

Ознака: 10-I/2019 Датум објављивања: 28.11.2019. Рок за подношење понуда: 09.12.2019. do 10.00h

ЈНМВ – Набавка новогодишњих пакетића

Ознака: 94/19 Датум објављивања: 28.11.2019. Рок за подношење понуда: 06.12.2019. do 11.30h

ЈНМВ – Услуге сервиса лабораторијске опреме

Ознака: 93/19 Датум објављивања: 27.11.2019. Рок за подношење понуда: 05.12.2019. do 10.00h

Извођење радова на уградњи угаоних сливника у банкини, са набавком и уградњом материјала-II Фаза Квалификационог поступка 29-И-С/19

Ознака: 29-И-С/19 Датум објављивања: 26.11.2019. Рок за подношење понуда: 06.12.2019. do 12.00h

ЈНМВ – Услугa одржавања радних машина

Ознака: 88/19 Датум објављивања: 25.11.2019. Рок за подношење понуда: 03.12.2019. do 10.30h

Услугa поправке хидраулике и пнеуматике на возилима, број јнмв 89/19

Ознака: 89/19 Датум објављивања: 25.11.2019. Рок за подношење понуда: 03.12.2019. do 10.00 h

Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима – 90/19 ЈНМВ

Ознака: 90/19 Датум објављивања: 25.11.2019. Рок за подношење понуда: 03.12.2019. do 10.00h

ЈНВВ – Извођење радова на изградњи станице за дохлорисање воде за пиће насеља Ковиљ, у Ковиљу, са набавком и уградњом материјала

Ознака: 35/19-С Датум објављивања: 25.11.2019. Рок за подношење понуда: 25.12.2019. do 12.00h

Набавка и монтажа обавештајних табли за све локације и појединачне објекте од стратешког значаја, број јнмв 91/19 – јавна набавка мале вредности услуга

Ознака: 91/19 Датум објављивања: 22.11.2019. Рок за подношење понуда: 02.12.2019. do 11.00h

Претходно обавештење – Услуга добровољног пензионог фонда

Ознака: Датум објављивања: 21.11.2019. Рок за подношење понуда:

Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ – Кориснички центар – Јавна набавка мале вредности услуга

Ознака: 92/19 Датум објављивања: 21.11.2019. Рок за подношење понуда: 29.11.2019. do 10.00h

Претходно обавештење – Услуга ангажовања радника на привремено-повременим пословима

Ознака: Датум објављивања: 21.11.2019. Рок за подношење понуда:

Набавка рачунарске опреме – 87/19 ЈНМВ

Ознака: 87/2019 Датум објављивања: 18.11.2019. Рок за подношење понуда: 26.11.2019. do 12.00h

Претходно обавештење – Услуге интернет провајдера

Ознака: Датум објављивања: 15.11.2019. Рок за подношење понуда:

Услуга израде пројектне документације за изградњу повезаних колектора за спајање јужног и северног слива канализације Новог Сада, Друга фаза квалификационог поступка ,бр.јн 28-И-С/19

Ознака: 28-И-С/19 Датум објављивања: 15.11.2019. Рок за подношење понуда: 25.11.2019. до 10,30

Услуга преноса канализационог InVIEW Web SCADA система са припадајућом базом података на сервер, уз одржавање поменутог система број 86/19-јнмв

Ознака: 86/19 Датум објављивања: 15.11.2019. Рок за подношење понуда: 25.11.2019. do 10:00h

Претходно обавештење – Услуге интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација, Нови Сад

Ознака: Датум објављивања: 14.11.2019. Рок за подношење понуда:

Претходно обавештење – Набавка горива

Ознака: Датум објављивања: 14.11.2019. Рок за подношење понуда:

Претходно обавештење – Набавка електричне енергије

Ознака: Датум објављивања: 14.11.2019. Рок за подношење понуда:

УСЛУГА ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ, ЗА ИЗГРАДЊУ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ САЈЛОВО У НОВОМ САДУ – II фаза квалификационог поступка бр. 27-И-С/19

Ознака: 27-И-С/19 Датум објављивања: 08.11.2019. Рок за подношење понуда: 18.11.2019. do 11.30h

Набавка комуникационе опреме бр.85/19 – јавна набавка мале вредности

Ознака: 85/19 Датум објављивања: 07.11.2019. Рок за подношење понуда: 15.11.2019. do 10.00h

Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже на Футошком путу испред броја 34-38 У Новом Саду – Друга фаза квалификационог поступка

Ознака:26-И-С/19 Датум објављивања: 06.11.2019. Рок за подношење понуда: 14.11.2019. do 11.00h

Услугa сервиса и поправке пумпних агрегата – Jавнa набавкa мале вредности услуга

Ознака: 83/19 Датум објављивања: 05.11.2019. Рок за подношење понуда: 13.11.2019. do 10.30h

ЈНВВ Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту „Ратно острво“, утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала – отворени поступак

Ознака: 09-И/19 Датум објављивања: 05.11.2019. Рок за подношење понуда: 05.12.2019. do 12.30h

ЈНМВ – Набавка резервних делова за рачунаре

Ознака: 84/19 Датум објављивања: 31.10.2019. Рок за подношење понуда: 08.11.2019. do 11.30h

Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже – II фаза квалификационог поступка 25-И-С/19

Ознака: 25-И-С/19 Датум објављивања: 29.10.2019. Рок за подношење понуда: 08.11.2019. do 10.30h

Услуга израде процене ризика од катастрофа бр.82/19 – јавна набавка мале вредности

Ознака: 82/19 Датум објављивања: 28.10.2019. Рок за подношење понуда: 08.11.2019.. do 10.00h Позив за подношење понуда 82-19 Конкурсна документација 82-19
Контакт центар