Ценовник

88.96 динара

Индивидуални потрошачи

Вода
54.57 динара
Канализација
34.39 динара
209.45 динара

Пословни потрошачи

Вода
128.57 динара
Канализација
80.88 динара
Блок тарифа за индивидуалне потрошаче (обрачунава се за потрошњу већу од 5м3 по члану домаћинства) 162.95
Цене су изражене у динарима за 1м3 воде. ПДВ је урачунат у цену. Ценовник се примењује од 01.01.2014.
EnglishGermanRussianSerbian