Форме за приговоре и жалбе

Жалбе послате електронски, обрађују се радним данима од 7.00 до 14.30 сати.
 
Приговор/жалбу попуњава правно или физичко лице са којим је о предметном послу потписан уговор.
Жалбе послате електронски, обрађују се радним данима од 07:00 до 14:30 часова.
Приговор/жалбу попуњава правно или физичко лице са којим је о предметном послу потписан уговор.
Жалбе послате електронски, обрађују се радним данима од 07:00 до 14:30 часова.
Контакт центар