Контрола квалитета

У ЈКП-у „Вододвод и канализација“ Нови Сад имплементиран је и сертификован Интегрисани менаџмент систем кога чине: систем менаџмента квалитетом, систем менаџмента животном средином, систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду и систем управљања безбедношћу воде, који су засновани на захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, стандарда SRPS OHSAS 18001:2008 (који је у транзицији на SRPS ISO 45001:2018) и HACCP систему.
Хемијска лабораторија пијаћих вода акредитована је од стране Акредитационог тела Србије (АТС), према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, док је Контролно тело типа Ц акредитовано за контролисање и оверавање водомера према SRPS ISO/IEC 17020:2012.
У току 2018. године очекује се сертификација система према стандарду SRPS ISO EN 50001:2012, а ускоро и према SRPS ISO/IEC 27001:2014.

ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ


Жалбе послате електронски, обрађују се радним данима од 07:00 до 14:30 часова.
Congratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.
Приговор/жалбу попуњава правно или физичко лице са којим је о предметном послу потписан уговор.
Жалбе послате електронски, обрађују се радним данима од 07:00 до 14:30 часова.

Congratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.
Приговор/жалбу попуњава правно или физичко лице са којим је о предметном послу потписан уговор.
Жалбе послате електронски, обрађују се радним данима од 07:00 до 14:30 часова.

Congratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.
EnglishGermanRussianSerbian