Јавне набавке - 2022

Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже бр. 12-И-С/22 – II Фаза квалификационог поступка

Ознака: 12-И-С/2022 Датум објављивања: 15.12.2022. Рок за подношење понуда: 26.12.2022. do 10.00h

– Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III–фаза), са набавком и уградњом материјала – друга фаза квалификационог поступка број 14-И/22

Ознака: 14-И/2022 Датум објављивања: 21.09.2022. Рок за подношење понуда: 03.10.2022. do 10.30h

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари ( I фаза ) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала -уређење Алмашког краја- друга фаза квалификационог поступка број 15-И/22

Ознака: 15-И/22 Датум објављивања: 20.09.2022. Рок за подношење понуда: 30.09.2022 до 10,30

Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке – II фаза, са набавком и уградњом материјала – друга фаза квалификационог поступка број 24-И/21

Ознака: 24-И/21 Датум објављивања: 25.08.2022. Рок за подношење понуда: 05.09.2022. do 10.30h

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума,Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду (II – фаза), са набавком и уградњом материјала – друга фаза квалификационог поступка број 10-И/22.

Ознака: 10-I/2022 Датум објављивања: 18.08.2022. Рок за подношење понуда: 29.08.2022. do 11.00h

Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала, број 11-И/22, 2. фаза квалификационог поступка

Ознака: 11-И/22 Датум објављивања: 17.08.2022. Рок за подношење понуда: 29.08.2022. do 10.30h

Извођење радова на изградњи канала за одвођење отпадних вода у објекту НГЦ 1, са набавком и уградњом материјала – друга фаза квалификационог поступка број 11-И-С/22

Ознака: 11-И-С/22 Датум објављивања: 10.08.2022. Рок за подношење понуда: 22.08.2022. до 10,00 часова

Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала , 2. фаза квалификационог поступка, број 09-И-С/22

Ознака: 09-И-С/22 Датум објављивања: 15.07.2022. Рок за подношење понуда: 25.07.2022. do 10.30h

Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада са набавком и уградњом материјала – друга фаза квалификационог поступка број 08-И-С/22

Ознака: 08-И-С/22 Датум објављивања: 01.07.2022. Рок за подношење понуда: 11.07.2022. do 10,00h

Izvođenje radova na havarijskom održavanju sistema kanalizacije br.05-I-S/22 -II faza kvalifikacionog postupka

Ознака: 05-I-S/22 Датум објављивања: 20.05.2022. Рок за подношење понуда: 30.05.2022. do 10.00h

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду са набавком и уградњом материјала бр.јн.13-И/22 – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 13-I/22 Датум објављивања: 04.05.2022. Рок за подношење понуда: 12.05.2022. do 09.30h

Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2) са набавком и уградњом материјала-03-И-С/22- II фаза квалификационог поступка

Ознака: 03-И-С/2022 Датум објављивања: 21.04.2022. Рок за подношење понуда: 05.05.2022. do 11.00h

Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала 02-И-С/22- II фаза квалификационог поступка

Ознака: 02-И-С/2022 Датум објављивања: 31.03.2022. Рок за подношење понуда: 11.04.2022. do 10.30h

Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала бр.јн. 02-И/22, друга фаза квалификационог поступка

Ознака: 02-I/22 Датум објављивања: 16.03.2022. Рок за подношење понуда: 28.03.2022. do 10.00h

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала -друга фаза квалификационог поступка број 09-И/22.

Ознака: 09-И/22 Датум објављивања: 16.03.2022. Рок за подношење понуда: 01.04.2022. до 10,00 ч

Извођење радова на санацији филтерских поља ( ф5 и ф10 ) у СФС са набавком и уградњом материјала, број 01-И-С/22-II фаза квалификационог поступка

Ознака: 01-И-С/22 Датум објављивања: 10.03.2022. Рок за подношење понуда: 21.03.2022. до 11,00

Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала (I фаза – Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Кисачкој улици у Новом Саду) -друга фаза квалификационог поступка број 19-И/21

Ознака: 19-И/21 Датум објављивања: 03.02.2022. Рок за подношење понуда: 14.02.2022. do 10.00h
Контакт центар