Заштита потрошача

Чланови Саветодавног тела у ЈКП „Водовод и канализација“

  1. Горан Станојевић – председник
  2. Јелена Злојутро – члан
  3. Марко Драгић – члан, представник евидентираног удружења
  4. Борислава Бербаков – заменик члана

Одлука о оснивању Саветодавног тела

Одлука о образовању Комисије за решавање рекламација