2022- Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Позив за подношење понудe 06-22-П

Позив за подношење понуда 09-22-П

Позив за подношење понуде 13-22-П

Позив за подношење понуда 16-22-П

Позив за подношење понуде 12-22-П

Позив за подношење понуда 23-22-P

Позив за подношење понуда 21-22-П

Позив за подношење понуде 24-22-П

Позив за подношење понуде 26-22-П

Позив за подошење понуда 34 22-П

Позив за подношење понуде 35-22-П

Одговор на питање 34 22 П

Позив за подношење понуда 37-22-П

Dodatno pojasnjenje 2 34 22 P

Измењен позив за подношење понуда 34 22-П

Позив за подошење понуда 41-22-П

Позив за подношење понуде 40-22-П

Позив за подношење понуде 43-22-П

Poziv za podnošenje ponude 38-22-P

Позив за подношење понуда 42-22- П

Позив за подношење понуда 47-22-П

Позив за подношење понудe46-22-П

Позив за подношење понуде 51-22-П

Позив за подношоње понуда 53-22-П

Позив за подношење понуде 58-22-П

Позив за подношење понуде 61-22-П

Позив за подношење понудe 66-22-П

Позив за подношење понуда 65-22-П

Позив за подношење понуде 69-22-P

Позив за подношење понуда 74_22_П

Позив за подношење понуда 73-22-П

Позив за подношење понуда 77-22-П

Позив за подношење понуда 82 22 П

Позив за подношење понуде 85-22-П