Општи акти

Измена Плана јавних набавки – верзија 2.

Одлука о првој техничкој исправци Плана јавних набавки за 2021. годину.

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2021. годину.

План јавних набавки за 2021. годину.

Правилник о изменама и допуни Правилника о ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Правилник о ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Одлука о усвајању Плана набавки добара услуга и радова

План јавних набавки

EnglishGermanRussianSerbian