Општи акти

Правилник о ближем уређивању планирања набавки, спроводјења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Одлука о усвајању Плана набавки добара услуга и радова

План јавних набавки

EnglishGermanRussianSerbian