Електронски рачун

Потписивањем овог захтева корисник даје сагласност за доставу рачуна од стране ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад искључиво електронским путем на горе наведену е-маил адресу.

Корисник је дужан да у року од осам дана обавести ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад о промени е-маил адресе. Уколико из овог разлога буде онемогућена комуникација са корисником, сматраће се да је достава рачуна уредно извршена. 

Кориснку услуге електронске доставе рачуна, ЈКП “ Водовод и канализација“ Нови Сад неће достављати рачуне у писаном облику.

Потписивањем овог захтева, корисник даје сагласност да се његови лични подаци користе само у ову сврху, а у складу са Законом о зашити података о личности.

Корисник електронске доставе рачуна је одговоран за исправност горе уписаних података.

Контакт центар