Јавне набавке - 2018

Извођење радова на изградњи перионице возила сектора „Канализација“ – Отворени поступак.

Ознака: 45/18-С Датум објављивања: 08.02.2019. Рок за подношење понуда: 11.03.2019. do 10.30h

Набавка машинског потрошног и помоћног материјала – Јавна набавка мале вредности добара.

Ознака: 96/18 Датум објављивања: 11.01.2019. Рок за подношење понуда: 21.01.2019. do 10.00h

Услуге сервиса лабораторијске опреме – Јавна набавка мале вредности услуга.

Ознака: 100/18 Датум објављивања: 04.01.2019. Рок за подношење понуда: 14.01.2019. do 10.00h

Извођење радова на уградњи шахт поклопаца и сливничких решетки- II Фаза 30-И-С-18

Ознака: 30-И-С/2018 Датум објављивања: 31.12.2018. Рок за подношење понуда: 10.01.2019. do 12.00h

Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове- ЈНМВ 98/18

Ознака: 98/18 Датум објављивања: 26.12.2018. Рок за подношење понуда: 10.01.2018. do 11.00h

Набавка опреме за детекцију цурења на водоводним цевима – јавна набавка мале вредности 97/18

Ознака: 97/18 Датум објављивања: 26.12.2018. Рок за подношење понуда: 10.01.2019. do 10.00h

Набавка електротехничких мерних инструмената – Јавна набавка мале вредности добара.

Ознака: 95/18 Датум објављивања: 25.12.2018. Рок за подношење понуда: 03.01.2019. do 10.00h

Набавка челичног машинског материјала – Отворени поступак.

Ознака: 44/18-С Датум објављивања: 24.12.2018. Рок за подношење понуда: 23.01.2019. do 11.00h

Претходно обавештење – Услуга ангажовања радника на привремено-повременим пословима

Претходно обавештење – Услуга добровољног пензионог фонда

ЈНМВ – Набавка канцеларијског намештаја

Ознака: 93/18 Датум објављивања: 10.12.2018. Рок за подношење понуда: 18.12.2018. do 11.00h

Услугa анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе) – ЈНМВ 94/18

Ознака: 94/18 Датум објављивања: 10.12.2018. Рок за подношење понуда: 18.12.2018. do 12.00h

II фаза квалификационог поступка – Извођење радова на реконструкцији цевне галерије резервоара Татарско брдо, са набавком и уградњом материјала

Ознака: 29-И-С/2018 Датум објављивања: 10.12.2018. Рок за подношење понуда: 18.12.2018. do 12.30h

Услуга прања базена црпних станица, јнмв бр.92/18

Ознака:92/18 Датум објављивања:07.12.2018. Рок за подношење понуда:17.12.2018. до 12,00 часова

Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење за изградњу секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду-друга фаза квалификационог поступка 28-И-С/18

Ознака: 28-И-С/18 Датум објављивања: 07.12.2018. Рок за подношење понуда: 17.12.2018. do 10.30h

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РЕЗЕРВОАРА ДРУГЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ БУКОВАЦ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II фаза квалификационог поступка бр. 02-И/2018

Ознака: 02-I/2018 Датум објављивања: 06.12.2018. Рок за подношење понуда: 14.12.2018. do 11.30h

Набавка резервних делова за рачунаре- ЈНМВ 91/18

Ознака: 91/18 Датум објављивања: 06.12.2018. Рок за подношење понуда: 14.12.2018.

Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење за реконструкцију пумпне станице Чардак у Сремској Каменици- II Фаза Квалификационог поступка бр.27-И-С/18

Ознака: 27-И-С/18 Датум објављивања: 05.12.2018. Рок за подношење понуда: 13.12.2018.

Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице код цркве у Лединцима – Јавна набавка број 26-И-С/18-друга фаза квалификационог поступка

Ознака: 26-И-С/18 Датум објављивања: 05.12.2018. Рок за подношење понуда: 13.12.2018. do 12,30h

Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију цевне галерије резервоара Татарско брдо-II фаза квалификационог поступка бр.25-И-С/18

Ознака: 25-И-С/18 Датум објављивања: 04.12.2018. Рок за подношење понуда: 12.12.2018.

ЈНМВ – Набавка новогодишњих пакетића

Ознака:90/18 Датум објављивања:03.12.2018. Рок за подношење понуда:11.12.2018. до 13.00h

Претходно обавештење – Услуге интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација, Нови Сад

Претходно обавештење – Набавка горива

Претходно обавештење – Услуге интернет провајдера

Претходно обавештење – Набавка електричне енергије

Јавна набавка услуга – Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdi Localis – Visios у преговарачком поступку без објављивања позива

Ознака: 43/18-С Датум објављивања: 27.11.2018. Рок за подношење понуда: 07.12.2018.

Извођење радова на доградњи објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду – просторије за пријем узорака у функцији лабараторије, са набавком и уградњом материјала-ЈНМВ бр. 88/18

Ознака: 88/18 Датум објављивања: 23.11.2018. Рок за подношење понуда: 03.12.2018.

Набавка мобилне дизалице – јавна набавка мале вредности

Ознака: 84/18 Датум објављивања:22.11.2018. Рок за подношење понуда:30.11.2018.

Услуге одржавања рачунарске опреме -Јавна набавка мале вредности услуга.

Ознака: 89/18 Датум објављивања: 22.11.2018. Рок за подношење понуда: 30.11.2018.

ЈНМВ – Услуга ремонта мембранске противударне посуде

Ознака:87/18 Датум објављивања:07.11.2018. Рок за подношење понуда:15.11.2018.

Услуга сервисирања канализационе SCADA апликације – јавна набавка мале вредности

Ознака: 86/18 Датум објављивања: 02.11.2018. Рок за подношење понуда: 13.11.2018.

Јавна набавка мале вредности добара – Набавка и уградња тракастог транспортера за дехидрирани муљ за ППОВ Ковиљ и ППОВ Руменка

Ознака: 85/18 Датум објављивања: 30.10.2018. Рок за подношење понуда: 07.11.2018.

Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за изградњу водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице у Новом Саду – друга фаза квалификационог поступка

Ознака: 23-И-С/2018 Датум објављивања:30.10.2018. Рок за подношење понуда:07.11.2018.

II фаза квалификационог поступка – Извођење радова на реконструкцији цевне галерије резервоара Татарско брдо, са набавком и уградњом материјала

Ознака:24 И С/18 Датум објављивања:30.10.2018. Рок за подношење понуда:09.11.2018 до 12.00

Услуга израде елабората о стању и трендовима квалитета подземне воде бр. 22-И-С/18 -II Фаза Квалификационог поступка

Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби „Лабораторија“ број јнмв 83/18

Ознака:83/18 Датум објављивања:26.10.2018. Рок за подношење понуда:05.11.2018. до 12,30

Услуга израде пројектне документације за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у улици Савској у Новом Саду-бр. 21-И-С/18- II Фаза Квалификационог поступка

II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – УСЛУГА ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ, ЗА ИЗГРАДЊУ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У БЛОКУ УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ, ГРАЧАНИЧКЕ, МАРИЈЕ БУРСАЋ, ЖИЧКА МАРШАЛА ЖУКОВА, ВАСКА ПОПЕ И МИЛА МИЛУНОВИЋА У АДИЦАМА У НОВОМ САДУ – бр. 20-И-С/18

ЈНМВ-80/18 Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима

Услугa одржавања радних машина – Јавна набавка мале вредности услуга.

Јавна набавка велике вредности добара – Набавка рачунарске опреме у отвореном поступку

II фаза квалификационог поступка – Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже

II фаза квалификационог поступка – Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже са кућним прикљуцима у Улици Његошевој у Каћу, са набавком и уградњом материјала

II фаза квалификационог поступка – Извођење радова на реконструкцији Буковачког доводника од Улице Соње Маринковић (дуж Месечеве улице) до парцеле бр.1097 К.О. Сремска Каменица, са набавком и уградњом материјала

Услугa поправке хидраулике и пнеуматике на возилима – Јавна набавка мале вредности услуга.

Услуга пескарења и антикорозивне заштите возила-фаза 2, јнмв број 79/18.

Ознака:79/18 Датум објављивања:21.09.2018. Датум објављивања:25.09.2018.

Услуга дигитализације и миграције података – јавна набавка мале вредности

Ознака: 78/18 Датум објављивања: 19.09.2018. Рок за подношење понуда:27.09.2018.

ЈНМВ – Набавка и уградња лед расвете у Старој и Новој филтер станици, број 77/18

Ознака: 77/18 Датум објављивања:17.09.2018. Рок за подношење понуда:25.09.2018. до 11.30

Услуге севиса фреквентних регулатора призвођача „Emerson“ и „Danfoss“ – Јавна набавка мале вредности услуга.

Ознака: 76/18 Датум објављивања: 14.09.2018. Рок за подношење понуда: 24.09.2018.

Извођење радова на рушењу и изградњи објекта (П), за привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи Ђериној у Новом Саду – Отворени поступак -Резервисана набавка

Ознака: 41/18-С Датум објављивања:11.09.2018. Рок за подношење понуда:11.10.2018.
Контакт центар