Историјат

 • 1694

  Оснивање Новог Сада

  Крајем 17. века, када су Турци сузбијени из северних крајева средњег Подунавља, Нови Сад је постао највеће и најважније погранично место према Турској. Тиме су створене повољне прилике за његов напредак и развитак. Првобитна имена Новог Сада била су Рацка варош (Ratzen Stadt, Ratzenstatt) и Петроварадински шанац (Peterwardeiner Schantz), док име Нови Сад (Neoplanta, Neusatz, Újvidék) датира из 1748. године када је Указом царице Марије Терезије Нови Сад добио статус слободног краљевског града у оквиру аустријске монархије. Сматра се да је у време када је изграђен Нови Сад кренула и градња Петроварадинске тврђаве, једног од највећих симбола града. У том периоду, Нови Сад је бројао свега 1.000 становника.

 • 1880

  Прва канализација

  Изградња канализације у Новом Саду почела је крајем 19. века. Тада је град имао 21.500 становника и заузимао простор од 427 хектара. Почетак Другог светског рата Нови Сад је дочекао са око 40 километара канализационе мреже којом су се одводиле углавном атмосферске воде.

 • 1895

  Први субартески бунари

  Све до пред крај 19. века становници Новог Сада пили су воду из Дунава или копаних бунара. Епидемија колере, 1892. године, изазвана загађеном дунавском водом, подстакла је бушење дубоких бунара и интензивирала размишљања о изградњи водовода. Већ 1895. године избушени су први дубоки, субартески бунари.

 • 1952

  Изградња градског водовода

  По завршетку Другог светског рата, половином 1945. године, Нови Сад је имао око 55.000 становника, око 1.000 бунара и кућних водовода и 106 јавних бунара. Међутим, све то није могло да задовољи потребе за здравом пијаћом водом, ни по количини ни по квалитету, што је захтевало изградњу градског водовода. Изградња и реконструкција објеката почела је 1951. године, а већ наредне године започела је изградња девет километара водоводне мреже. Градња рени бунара и објеката за прераду воде на Сунчаном кеју почела је 1959. године.

 • 1953

  Градска канализација

  Августа 1953. године прихваћен је и одобрен инвестициони програм изградње градске канализације по којем је задржан основни концепт подела на јужни и северни слив са мешовитим системом. Исте године започета је изградња главних црпних станица ГЦ 1 и ГЦ 2 са изливима у Дунав и главних колектора.

 • 1961

  ГЦ 2 у погону

  Главна црпна станица ГЦ 2 почела је са радом, а пар месеци касније у погон је пуштена и ГЦ 1. Њихова изградња сматра се почетком изградње модерне канализације на подручју Новог Сада. Канализациони систем Новог Сада, за разлику од водоводног, није физички јединствен систем, а разлог томе су топографски и хидрографски услови на простору који покрива. Највећи део градског канализационог система је мешовитог типа, док постоје и делови мреже који су сепаратни и посебно прикупљају атмосферске, односно фекалне воде. Одводњавање се обавља преко више одвојених или повезаних сливних подручја.

 • 1965

  Постројења новог водовода

  Објекти, односно постројења новог водовода пуштени су у пробни погон 1964. године, док су у редован погон пуштени у априлу 1965. године. Даљи раст потреба за водом је мање или више успешно пратила изградња основних објеката система и водоводне мреже. Тих шездесетих година прошлог века дужина новосадске водоводне мреже била је око 90 километара.

 • 1975

  Изграђене Баждарница и Лабораторија

  У склопу објекта ЈКП-а “Водовод и канализација” на Сунчаном кеју завршена је изградња Лабораторије и Баждарнице. Том инвестицијом наше предузеће је направило корак више у развоју, с обзиром на то да се акредитовало за оверавање и баждарење водомера и при том добило лабораторију опремљену савремном апаратуром за контролу квалитета сирове воде, воде у поступку технолошког третмана, као и третмана приликом дистрибуције до крајњих корисника.

 • 1984

  “Петроварадинска ада” почела са радом

  Извориште “Петроварадинска ада” почело је са радом када је пуштен у погон први бунар БХД 1. Лоцирано на десној обали Дунава, “Петроварадинска ада” представља једно од три изворишта која се користе за потребе водоснабдевања Новог Сада, а у садашњем обиму комплетирано је 1988. године.

 • 1986

  Изградња резервоара Мишелук

  Почела је изградња резервоара пијаће воде на Мишелуку и трајала је осам година. Резервоар је изграђен како би се обезбедило стабилније водоснабдевање сремске стране града. Свако улагање у водоводну мрежу и објекте водовода значило је сигурност за наше суграђане, а ова инвестиција имала је огроман значај за становнике на сремској страни Дунава.

 • 1988

  Канализација за Ветерник и Футог

  Почела је изградња канализационе мреже у Ветернику и Футогу. Изградња канализације у Ветернику и Футогу представља почетак решавања бројних комуналних проблема у тим деловима града где су становници дуги низ година живели у неадекватним условима и без основних цивилизацијских садржаја. Позната дешавања током деведесетих година прошлог века успорила су ову инвестицију.

 • 1992

  “Ратно острво” почело с радом

  Пуштањем у погон прва три од укупно десет рени бунара, у рад је пуштено извориште "Ратно острво". Нови Сад је тиме добио нове изворе питке воде што је обезбедило и смањење несташица којих је повремено било. ЈКП “Водовод и канализација" тада је ушло у реализацију дугорочног пројекта обезбеђивања стабилног снабдевања града водом. Последњи рени бунар прикључен је на водоводни систем 2003. године.

 • 1999

  Жежељев мост

  Жежељев мост срушен је 1999. године и тиме је пресечен доводник за сремску страну која се од тог момента снабдевала техничком водом (сирова вода са изворишта која се делимично контролисала).

 • 2000

  Изграђена хидраулична завеса

  Подводник за снабдевање сремске стране изграђен је 2000. године. Исте године, изграђена је и хидраулична завеса на Ратном острву у случају да дође до изливање нафте у подручју изворишта, као могуће последице бомбардовања. Она данас није у функцији јер не постоји бојазан од изливања.

 • 2001

  Изграђен мост Дуга

  Мост Дуга изграђен је 2001. године, као привремено решење за Жежељев мост и тиме је успостављено водоснабдевање сремске стране града.

 • 2005

  Обновљен цевовод кроз Мост слободе

  Мост слободе срушен је током НАТО бомбардовања 1999. године. Поново је изграђен 2005. године када је обновљен и цевовод ДН 900 који пролази кроз њега чиме је сремска страна града поново приспојена на градску водоводну мрежу. Тиме су становници преко Дунава могли, после шест година, да се врате нормалном животу и редовном водоснабдевању.

 • 2009

  Отворен Контакт центар

  Контакт центар основан је 2009. године и осмишљен је да грађанима пружа информације о дневним активностима Службе одржавања водоводне мреже, услед којих су наши потрошачи имали прекиде у водоснабдевању. Поред тога, служи и да Служби одржавања водоводне мреже, путем специјализованог програма, упути налоге за рад. Ти налози упућују се на основу пријава грађана о цурењу на јавним површинама, у шахтовима, пријавом слабог притиска или потпуног нестанка воде и прослеђују мониторинг екипи за детекцију цурења и хаварија.

 • 2011

  Канализација за Каћ

  Завршени су радови на спајању магистралног колектора канализације у Каћу са новосадском канализационом мрежом, односно црпном станицом Север 4. Саграђени су потисни вод у дужини 3,6 километара и гравитациони вод дужине 1,35 километара. Тиме су створени услови за градњу секундарне мреже и кућних прикључака на канализациони систем у Каћу, односно решавање вишедеценијског проблема који мештани Каћа имају са високим нивоом подземних вода и преливањем септичких јама.

 • 2013

  Отворен Кориснички сервис

  У приземљу Спортског и пословног центра „Војводина“ отворен је Кориснички сервис ЈКП-а „Водовод и канализација“. У просторијама Корисничког сервиса налази се и кол-центар преко којег грађани бесплатним позивањем броја 0800/333-021 могу добити информације о радовима на водоводној мрежи и о свим сегметнима рада нашег предузећа. Нашем предузећу се на годишњем нивоу обрати око 20 хиљада људи са разним захтевима и питањима, а сада све информације добијају једним позивом, што је нова етапа у развоју односа са грађанима.

 • 2014

  Колектор после 30 година

  Завршени су радови на канализационом колектору од Руменачке улице до Кванташке пијаце вредни око осам милиона евра. Реч је о обимним радовима на које се чекало последњих 30 година и који су обухватили Руменачку улицу, Булевар Јаше Томића, Кисачку, Бранка Радичевића, Беле њиве и Венизелосову улицу. Овим је завршен огроман посао на северном сливу канализације у Новом Саду, побољшано је одвођење отпадних и атмосферских вода, а дошло је и до боље расподеле протока дуж целог слива.

 • 2015

  Канализација за пар хиљада домаћинстава

  Почела је изградња кућних прикључака на канализациону мрежу у деловима Ветерника и Адица. Овим радовима прикључено је више од 30 улица у оба насеља односно неколико хиљада домаћинстава. Завршетком овог посла без канализационе мреже је остао још мањи део приградских насеља .

 • 2016

  Нови блокови у Фабрици воде

  Званично је почео рад нових блокова на Погону за прераду и дистрибуцију воде („Фабрика воде Штранд“) и то се слободно може назвати историјском прекретницом у развоју комуналног система Новог Сада. Уградњом озонизатора и филтерских поља са активним угљем микробиолошка и физичко-хемијска исправност воде у Новом Саду подигнута је на највиши могући ниво. Нови делови Фабрике воде нису повећали производњу и прераду воде, која сад износи 1.500 литара у секунди, али су стабилизовали притисак у мрежи без обзира на утрошак пошто је уједно саграђен и резервоар капацитета 10.000 кубика воде.

 • 2017

  Мурализација рени бунара на кеју

  ЈКП „Водовод и канализација“ започело је мурализацију свих шест рени бунара на Сунчаном кеју, од Филозофског факултета до Штранда, у оквиру планираног уређења ових објеката за 2017. годину. С обзиром на то да су рени бунари непосредна зона заштите и да је околина била запуштена, одлучено је да се пројектом мурализације добије један потпуно уређен простор. Изабрано је концептуално решење, односно да сви рени бунари буду осликани у истом стилу, а за осликавање је био задужен новосадски уметник и дизајнер Стефан Станојевић. За наредну годину планира се осветљење рени бунара и тиме ће пројекат бити завршен.

 • 2018

  Значајне инвестиције у комуналнoм систему града

  ЈКП „Водовод и канализација“ изградило је водоводну мрежу за другу висинску зону у Буковцу те започело радове на изградњи резервоара за насеље Буковац. Уговорена је изградња и опремање нове црпне станице – НГЦ1 код Кванташке пијаце, а са радовима се кренуло у другој половини децембра. Изграђено је око 440 појединачних прикључака на водоводну мрежу и око 100 прикључака на канализациону мрежу кроз појединачну израдњу, што је највећи број изграђених појединачних прикључака до сада. Рађена је регенерација бунара на Петроварадинској ади и Ратном острву, завршени су радови на реконструкцији доводника на Петроварадинској ади и повезивање са новим цевоводом на новом Жежељевом мосту. Такође, урађен је најављени пројекат осветљења рени бунара на изворишту „Штранд“ на Кеју чиме је завршено планирано уређење ових објеката, а расвета се уклопила у простор за рекреацију, што Кеј и јесте. Лабораторија Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ успешно је прошла прву надзорну проверу компетентности од стране Акредитационог тела Србије у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 и тиме потврдила да обезбеђује квалитет услуга у свим фазама рада. Потписан је Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Министарства заштите животне средине – Агенције за заштиту животне средине и ЈКП-а “Водовод и канализација“ Нови Сад, којим се успоставља и подстиче сарадња у области праћења квалитета вода.

 • 2019

  Изградња и опремање нове главне црпне станице (НГЦ1) као најважнији пројекат

  Најважнији посао, који је започет крајем 2018. године, јесте изградња и опремање нове главне црпне станице – НГЦ1, која представља објекат од велике важности за функционисање Новог Сада. Такав објекат гради се једном у 50 година, а и предуслов је за изградњу централног постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ), што ће бити историјски подухват нашег града јер Нови Сад никада није имао инвестицију сличне вредности. НГЦ1 је кључни објекат јер ће се у њу сводити сливови са бачке стране града. Монтирана је хидромашинска опрема, а цела инвестиција је на 70 одсто готовости. Тренутно се ради на завршетку излива и изградњи улива, а очекује се да цео посао буде готов до маја 2020. године. Радови од круцијалне важности за редовно водоснабдевање, а у оквиру планског унапређења техничког система, били су и замена цеви између старе филтер станице и резервоара „Штранд” и замена цевовода ДН 800 између резервоара „Штранд” и старе пумпне станице, као и чишћење доводника сирове воде ДН 600 с изворишта „Петроварадинска ада”. Кад је реч о изградњи прикључака, изграђено је око 2.500 канализационих и близу 700 водоводних. Почела је изградња водоводне и канализационе мреже у насељу Боцке и прва фаза изградње доводника за Бегеч од Улице Бранка Ћопића до кружног тока у Ветернику, чијим ће се завршетком додатно стабилизовати водоснабдевање Ветерника и Футога. Реконструисана је водоводна и канализациона мрежа у неколико улица на Подбари, изграђене обе мреже на Југовићеву за стамбене објекте намењене снагама безбедности и завршена изградња канализације за нову зграду РТВ-а. Такође, санирана су филтерска поља 7 и 12 на старој филтер станици, регенерисани бунари 4,6 и 10 на изворишту „Ратно острво“ и изграђена канализација у делу Карагаче.

EnglishGermanRussianSerbian