Контролно тело

Дирекција за мере и драгоцене метале овластила је Контролно тело у ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за оверавање водомера за хладну воду и тиме наше предузеће гарантује исправност водомера. Све услуге се обављају у акредитованој лабораторији  на локацији Сунчани кеј 41, Нови Сад. Лабораторија за контролисање водомера обавља послове оверавања водомера, како за интерне потребе, тако и за трећа лица. Компетентност лабораторије потврђена је акредитацијом, од стране Акредитационог тела Србије, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020. Делатност и услови за обављање послова оверавања утврђени су законским прописима и интерним документима.

Уколико потрошач жели комплетну услугу замене водомера, што подразумева демонтажу постојећег и монтажу новог сервисираног, контролисаног и овереног водомера, уплату може извршити на благајнама Предузећа (Спортско-пословном центру Војводина СПЕНС).

Оверавање водомера на сваких пет година је законска обавеза.

ЈКП ВиКНС обавља:

  • сервисирање и оверавање (преглед и жигосање) водомера са мреже ЈКП "ВиК"

 

  • сервисирање и оверавање (преглед и жигосање),  водомера  по захтеву трећих лица, уз накнаду прописану у Ценовнику услуга ЈКП "ВиК".

контакт тел. 021-4887-513

  • оверавање (преглед и жигосање ) водомера по захтеву трећих лица, уз накнаду прописану у Ценовнику услуга ЈКП "ВиК".

контакт тел. 021-4887-554

  • услуге ванредног прегледа водомера од стране Дирекције за мере и драгоцене метале по захтеву корисника који сумња у исправност водомера,

Кориснички  сервис  ЈКП "ВиК  у Спортско-пословном центру Војводина (СПЕНС)

контакт тел. 021-4883-366

021-4883-364

ПОЛИТИКА КОНТРОЛНОГ ТЕЛА

УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА КОНТРОЛНОГ ТЕЛА

EnglishGermanRussianSerbian