Догађаји

РАДИОНИЦА ЗА ЈАВНОСТ И СТЕЈКХОЛДЕРЕ

У Привредној комори Војводине у „Мастер“ центру Новосадског сајма, у понедељак, 17. 9. 2019, одржаће се завршна конференција за јавност и стејкхолдере под називом „Надзор, предвиђање и развој онлајн система раног упозоравања за обимне падавине и плувијалне поплаве у урбаним областима у пограничном региону Мађарске и Србије“ коју организује ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, а која је суфинансирана од стране Европске уније преко Interreg – IPA CBC Мађарска – Србија програма.

Конференција за медије почеће у 9:30 сати, док ће целокупан програм који укључује предавања, радионице и дискусије трајати до 14:30 сати.

Добро дошли,

Сектор „Односи са јавношћу“

ЈКП „Водовод и канализација“

Контакт центар