Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже – II Фаза квалификационог поступка бр. 18-И-С/21

Ознака: 18-И-С/2021

Датум објављивања: 02.12.2021.

Рок за подношење понуда: 13.12.2021. do 12.30h

Позив за подношење понуда 18-И-С-21

Одлука о додели уговора 18-И-С-21

Обавештење о закљученом уговору 18-И-С-21

Контакт центар