Извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне „Каћ“ северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала и Извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне „Каћ“ северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала -друга фаза квалификационог поступка број 27-И/21

Ознака: 27-I/21

Датум објављивања: 08.12.2021.

Рок за подношење понуда: 20.12.2021. do 10.30h

Poziv za podnosenje ponuda – 27-I-21

Одлука о додели уговора 27 И 21 23.12.2021.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – 27 I 21

Контакт центар