Izvođenje radova na izgradnji 3 pijezometra za monitoring podzemnih voda, na područjima zona sanitarne zaštite izvorišta br. 10-I-S/21 – II faza kvalifikacionog postupka

Ознака: 10-I-S/21

Датум објављивања: 28.05.2021.

Рок за подношење понуда: 07.06.2021.. do 11.00h

Poziv za podnosenje ponuda – 10-I-S-21

Odluka o dodeli ugovora 10-I-S-21

Обавештење о закљученом уговору 10-И-С-21

Контакт центар