ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ И ЕТАЖИРАЊУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 31-И-С/20

Ознака: 31-I-S/20

Датум објављивања: 27.10.2020.

Рок за подношење понуда: 06.11.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуда – 31-И-С-20

Одлука о додели уговора – 31-И-С-20

Обавештење о закљученом уговору – 31-И-С-20

Контакт центар