Услуга осигурања имовине и лица – Отворени поступак.

Ознака: 32/20-С

Датум објављивања: 27.08.2020.

Рок за подношење понуда: 28.09.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуда 32-20-С

Конкурсна документација 32-20-С

Измењена конкурсна документација 32-20-С

Питања и одговори 32-20-С

Одлука о додели уговора 32-20-С

Обавештење о закљученом уговору 32-20-С

Контакт центар