УСЛУГА ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 36-И-С/20

Ознака: 36-I-S/20

Датум објављивања: 10.07.2020.

Рок за подношење понуда: 20.07.2020. do 11.00h

Позив за подношење понуда – 36-И-С-20

Одлука о додели уговора

Oбавештење o закљученом уговору

Контакт центар