Услуга израде елабората о стању и трендовима квалитета подземне воде бр. 22-И-С/18 -II Фаза Квалификационог поступка

Ознака: 22-И-С/18

Датум објављивања: 26.10.2018.

Рок за подношење понуда: 05.11.2018.

Позив за подношење понуда 22-I-S-18

Одлука о додели уговора 22-И-С-18

Обавештење о закљученом уговору 22-I-S-18

Контакт центар