Извођење радова на уградњи шахт поклопаца и сливничких решетки- II Фаза 30-И-С-18

Ознака: 30-И-С/2018

Датум објављивања: 31.12.2018.

Рок за подношење понуда: 10.01.2019. do 12.00h

Позив за пдоношење понуда 30-I-S-18

Одлука о додели уговора 30-И-С-18

Обавештење о закљученом уговору 30-И-С-2018

Контакт центар