II фаза квалификационог поступка – Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже

Ознака:19-И-С/18

Датум објављивања:11.10.2018.

Рок за подношење понуда:22.10.2018. до 11.00

Позив за подношење понуде 19-И-С-18

Одлука о додели уговора 19-И-С-18 26.10.2018

Обавештење о закљученом уговору 19-И-С-18

Контакт центар