Пријава пражњења септичке јаме

Пријаве послате електронски, обрађују се радним даном од 7.00 до 14.30 сати.

Напомена за пражњење септичке јаме:
Како би странка ПРОВЕРИЛА СТАТУС ПРИЈАВЕ, тј. да ли је пражњење септичке јаме одобрено или није, потребно је да наредног радног дана, од 7 до 19 сати, позове Контакт центар на број 0800 333 021 (бесплатан позив) и информише се.
Услуга пражњења септичке јаме без надокнаде обавља се у случају да је странка измирила рачуне и да испред објекта странке нема изграђене уличне канализационе мреже.
Странке које редовно измирују рачуне, имају право да поднесу Захтев за пражњење септичке јаме без надокнаде ДВА ПУТА ГОДИШЊЕ.

Контакт центар