Общи акти

План јавних набавки за 2024. годину — верзија 2

Одлука о првој техничкој измени Плана јавних набавки за 2024. годину

План јавних набавки за 2024. годину

Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2024. годину

План јавних набавки за 2023. годину — верзија 7

Одлука о другој техничкој иземни Плана јавних набавки за 2023.

План јавних набавки за 2023. годину — верзија 6

Одлука о усвајању Седме измене Плана јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину — верзија 5

Одлука о усвајању Шесте измене Плана јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину — верзија 4

Одлука о усвајању Четврте измене Плана јавних набавки за 2023. годину

Правилник о другој измени Правилника о ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама

План јавних набавки за 2023. годину техничка измена – верзија 3

Одлука о усвајању техничке измене број 3 Плана јавних набавки

План јавних набавки за 2023. годину техничка измена — верзија 2

Одлука о усвајању техничке измене број 1 Плана јавних набавки

Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину

Одлука о усвајању измена и допуна — План јавних набавки — верзија 5

План јавних набавки за 2022. годину — верзија 5

Одлука о усвајању измена и допуна Плана јавних набавки за 2022. годину — верзија 4

План јавних набавки за 2022. годину — верзија 4

Одлука о усвајању измена и допуна Плана јавних набавки — верзија 3

План јавних набавки за 2022. годину – верзија 3

Одлука о усвајању измена и допуна Плана јавних набавки

План јавних набавки за 2022. годину – верзија 2

Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину

Измена Плана јавних набавки — верзија 3

Одлука о усвајању измена и допуна Плана јавних набавки за 2021. годину

Измена Плана јавних набавки — верзија 2.

Одлука о првој техничкој исправци Плана јавних набавки за 2021. годину

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину

Правилник о изменама и допуни Правилника о ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Правилник о ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Одлука о усвајању Плана набавки добара услуга и радова

План јавних набавки за 2020. годину

Контакт центар