Najčešća pitanja

Kako da prijavim pražnjenje septičke jame?
Za besplatno pražnjenje septičke jame možete da se prijavite na našem sajtu popunjavanjem obaveznih polja, besplatnim pozivom Kontakt centra na broj 0800/333 021 radnim danima od 7:00 do 19:00 sati ili na šalteru Službe prodaje JKP-a “Vodovod i kanalizacija” koja se nalazi u prizemlju Spensa preko puta ulaza na zatvorene bazene, radnim danima od 7:30 do 14:30 sati.
Kome da se obratim za zagušenje kanalizacione mreže?
Kvar na kanalizacionoj mreži i zagušenje slivnika možete da prijavite popunjavanjem obaveznih polja na sajtu JKP-a “Vodovod i kanalizacija” ili pozivanjem broja 021/442 145, radnim danima od 7:00 do 22:00 sati i vikendom od 08:00 do 16:00 sati.
Šta da radim ako nedostaje poklopac na kanalizacionom šahtu?
Nestanak ili nedostatak poklopca i rešetke na kanalizacionom šahtu, odnosno slivniku, možete da prijavite popunjavanjem obaveznih polja na našem sajtu ili besplatnim pozivom Kontakt centra na broj 0800/333 021 radnim danima od 7:00 do 19:00 sati.
Kako da prijavim kvar na vodovodnoj mreži?
Kvar na vodovodnoj mreži i curenje u vodomernom šahtu možete da prijavite popunjavanjem obaveznih polja na našem sajtu, kao i besplatnim pozivom Kontakt centra na broj 0800/333 021.
Koje delove vodovodne mreže održava JKP “Vodovod i kanalizacija”?
JKP “Vodovod i kanalizacija” nadležno je za uličnu vodovodnu mrežu do vodomera i sam vodomer.
Šta spada u kućne vodovodne instalacije?
Kućne vodovodne instalacije su vodovodna mreža i uređaji korisnika hladne vode koji počinju iza vodomera i završavaju sa slavinom.
U čijoj nadležnosti je održavanje kućnih instalacija?
Održavanje kućnih instalacija je u nadležnosti vlasnika odnosno korisnika objekta ili preduzeća sa kojim vlasnik ima ugovor o održavanju.
Na koji način da prijavim stanje vodomera?
Stanje vodomera možete da prijavite na našem sajtu popunjavanjem obaveznih polja, besplatnim pozivom Kontakt centra na broj 0800/333 021 radnim danima od 7:00 do 19:00 sati ili pozivanjem Službe Prodaje JKP-a “Vodovod i kanalizacija” na broj 021/4883 364 i 021/4883 371 (za kuće), 021/4883 366 (za stambene zgrade) i 021/4883 374 (za lokale), radnim danima od 7:30 do 14:30 sati.
Kome mogu da uputim reklamaciju na račun za utrošenu hladnu vodu?
Ukoliko imate primedbu na račun za utrošenu hladnu vodu, reklamaciju možete da uputite pozivanjem Službe prodaje JKP-a “Vodovod i kanalizacija” na broj 021/4883 364 (za kuće), 021/4883 371 (za stambene zgrade) i 021/4883 374 (za lokale), radnim danima od 7:30 do 14:30 sati.
Kako da podnesem zahtev za priključenje tokom vanrednog stanja?
U skladu s vanrednim stanjem u Republici Srbiji, preporukama Vlade Republike Srbije, Grada Novog Sada zatvoren je šalter za rad sa strankama i prijem dokumentacije za priključenje objekata na vodovodni i kanalizacioni sistem, u Službi tehničke pripreme u Hadži Đerinoj BB (Đorđa Zličića bb). Kako građani ne bi bili uskraćeni za ovu vrstu usluge organizovano je podnošenje zahteva elektronskim putem. U prilogu je spisak svih potrebnih dokumenata za razne usluge (priključenje, razdvajanje, kontrolni vodomeri) koji se skenirani mogu poslati na mejl sladjana.basara@vikns.rs.
Ko kontroliše kvalitet vode iz novosadskog vodovodnog sistema?
Svakodnevnu kontrolu kvaliteta vode za piće u Novom Sadu obavljaju pogonska i centralna laboratorija JKP-a “Vodovod i kanalizacija” i Institut za javno zdravlje Vojvodine.
Da li je novosadska voda mikrobiološki i hemijski ispravna?
Voda iz novosadskog vodovoda je potpuno ispravna za piće jer je visoko kontrolisana i u potpunosti je u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu vode. Novosadska voda ima neutralnu pH vrednost (7,48) što znači da se njenim unošenjem u organizam ne remeti ravnoteža minerala u telu. Takođe, i vrednosti ostalih parametara su daleko ispod graničnih.
Koliko iznosi tvrdoća novosadske vode?
Tvrdoća novosadske vode je oko 15dH (Nemački stepeni tvrdoće) i kao takva je okarakterisana kao srednje tvrda.
Kako da saznam koje usluge JKP “Vodovod i kanalizacija” nudi trećim licima?
Cenovnik usluga JKP-a “Vodovod i kanalizacija” prema trećim licima možete da pogledate na našem sajtu u odeljku obrasci.
Gde mogu da se informišem zašto nemam vode?
Isključenja vode usled planiranih radova i radova zbog nepredviđenih havarija redovno se najavljuju i objavljuju na našem sajtu, zvaničnoj Fejsbuk stranici JKP-a “Vodovod i kanalizacija”, kao i u medijima. Takođe, razlog nestanka vode možete saznati besplatnim pozivom Kontakt centra na broj 0800/333 021.
Zašto je voda ponekad zamućena?
Kada se dese radovi na vodovodnoj mreži ili promene pritiska, dolazi do kratkotrajnog zamućenja usled ispiranja mreže odnosno hidrauličnog udara što pokreće talog koji uvek postoji na unutrašnjim zidovima cevovoda. Talog najčešće sadrži jedinjenja gvožđa žućkaste boje koja nisu opasna po ljudsko zdravlje. Granična vrednost gvožđa u vodi za piće iznosi 0,3 mg/l, a u novosadskom sistemu ne prelazi 0,03 mg/l. Svakako je jasno da tu vodu treba pustiti da isteče i nakon toga voda može da se pije.
Na koji način se meri potrošnja vode?
Potrošnja vode meri se zapreminom vode koja je iskorišćena u određenom vremenskom periodu i predstavlja razliku između dva očitavanja stanja na vodomeru. Izražava se u kubnim metrima.
Šta Novosađani plaćaju kroz cenu vode i zašto je tolika?
Ekonomska, odnosno realna cena vode jeste ona koja omogućava normalno funkcionisanje i razvoj vodovodnog i kanalizacionog sistema u jednoj zajednici. Računica Privredne komore Srbije kaže da je realna cena kubika vode u Srbiji oko jedan evro i da se sa tom cenom može obezbediti stabilno funkcionisanje tih sistema u Srbiji. Trenutna cena novosadske vode omogućava funkcionisanje sistema i manji nivo ulaganja od onog teoretski potrebnog. Cenu vode određuje Gradsko veće Novog Sada na predlog JKP-a "Vodovod i kanalizacija" i od početka 2014. godine ona iznosi 88,96 dinara sa PDV-om. U strukturi cene, pitka voda učestvuje sa 49,61, a odvođenje otpadnih voda sa 31,26 dinara bez PDV-a. Neracionalna potrošnja (više od pet kubnih metara vode po članu domaćinstva) naplaćuje se po ceni od 162,95 dinara za svaki potrošeni kubik ili deo kubika preko granice od pet kubnih metara vode.
Konkretnije, potrošnja od 5,3 kubnih metara obračunava se tako što se pet kubika naplati po redovnoj ceni, a preostalih 0,3 po višoj.

EnglishGermanRussianSerbian