Јавне набавке – архива


Javne nabavke

2017
R.Br
Oznaka
Datum objavljivanja
Naziv
Rok za podnošenje prijava
1. 28/17-S 28.12.2017
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka radne odeće i obuće i sredstava za ličnu zaštitu - II faza - rezervisana nabavka

Poziv za podnošenje ponuda
1. Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1. Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 02.02.2018.
1. Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12.02.2018.

29.01.2018
do 1300h
2. 91/17 26.12.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga: Usluga ispitivanja elektroizolacione opreme i instalacija

Poziv za podnosenje ponuda

1. Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1. Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 12.01.2018.
1. Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru 22.01.2018.
1. Obavestenje o zakljucenom ugovoru

03.01.2018
do 1200h
3. 88/17 26.12.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka viljuškara nosivosti do 3 tone

Poziv za podnošenje ponuda
1. Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1. Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1. Pitanja i odgovori 29.12.2017.
Odluka o dodeli ugovora 09.01.2018.
1. Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.01.2018.

03.01.2018
do 1230h
4. 87/17 22.12.2017
Javna nabavka male vrednosti - Usluga servisa laboratorijske opreme

Poziv za podnošenje ponuda
1. Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1. Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1. Pitanja i odgovori 29.12.2017.
Odluka o dodeli ugovora 09.01.2018.
1. Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.01.2018.

03.01.2018
do 1030h
5. 86/17
18.12.2017
Nabavka i puštanje u rad opreme za daljinsko praćenje parametara trafo stanica.

Poziv za podnošenje ponuda.
1. Poziv za podnošenje ponuda.
2. Izmenjen poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija.
1. Konkursna dokumentacija.
2. Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1. Pitanja i odgovori 25.12.2017.
1. Pitanja i odgovori 29.12.2017.
Obaveštenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije
1. Obaveštenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 25.12.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
1. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 25.12.2017.
Odluka o obustavi postupka.
1. Odluka o obustavi postupka od 11.01.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka.
1. Obaveštenje o obustavi postupka od 18.01.2018.

03.01.2018
do 1000h
6. 26-I-S/17 13.12.2017
II faza kvalifikacionog postupka - Izvođenje radova na održavanju i etažiranju vodovodne mreže

Poziv za podnošenje ponuda
1. Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1. Odluka o dodeli ugovora 27.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 05.01.2018.

25.12.2017
do 1100h
7. 25-I-S-2017 13.12.2017
II faza kvalifikacionog postupka-Izvodjenje radova na rekonstrukciji cevovoda Ø600mm od peskare do drumsko železničkog mosta u Petrovaradinu

Poziv za podnošenje ponuda
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Izmenjen poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
1. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 21.12.2017.
odluka o dodeli ugovora 03.01.2018.
1. odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru 11.01.2018.
1. Obavestenje o zakljucenom ugovoru

28.12.2017
do 1030h
8. 83/17
12.12.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga analize rada pumpnih agregata (ispitivanja,merenja i analize)

Poziv za podnošenje ponuda.
1. Poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1. Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1. Odluka o dodeli ugovora od 21.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.12.2017
do 1200h
9. 84/17 12.12.2017
Javna nabavka posuđa i potrošnog materijala za službu laboratorija

Poziv za podnošenje ponuda
2. Izmenjen poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2. Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije
1. Obaveštenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
1. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 18.12.2017.
Odluka o dodeli ugovora 28.12.2017.
1. Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 04.01.2018.
1. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.12.2017
do 1230h
10. 85/17 12.12.2017
Usluga servis klima uredjaja i odvlazivaca vazduha II faza

Poziv za podnošenje ponuda

4. Treci Izmenjen poziv jnmv 85-17

Konkursna dokumentacija

4. Treca izmenjena konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori.
1. Pitanja i odgovori 15.12.2017.
2. PItanja i odgovori 20.12.2017.
3. Pitanja i odgovori 25.12.2017.
Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.
3. Trece obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 25.12.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
3. Trece obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda od 25.12.2017.
Odluka o dodeli ugovora
1. Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.12.2017
do 930h
11. 82/17 06.12.2017
Javna nabavka male vrednosti radova-Izvođenje radova na rekonstrukciji računarske mreže sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda
1. Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1. Konkursna dokumentacija
odluka o dodeli ugovora 15.12.2017.
1. odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
1. Obavestenje o zakljucenom ugovoru od 21.12.2017.

14.12.2017
do 1230h
04.12.2017 Prethodno obaveštenje - Nabavka električne energije
04.12.2017 Prethodno obaveštenje - Nabavka goriva
04.12.2017 Prethodno obaveštenje - Usluge internet provajdera
12. 81/17 01.12.2017
Javna nabavka male vrednosti - Nabavaka novogodišnjih paketića

Poziv za podnošenje ponuda
1. Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2. Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1. Odluka o dodeli ugovora 14.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 19.12.2017.

11.12.2017
do 1200h
13. 06-I/2017 29.11.2017
Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvođenje radova na zameni neispravnih hidranata i ugradnji novih sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda
1. Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1. Konkursna dokumentacija
Obaveštenje
1. Obaveštenje o produženju roka za donošenje Odluke o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka javne nabavke 05.02.2018.
1. Odluka o obustavi postupka javne nabavke
Obaveštenje o obustavi postupka 20.02.2018.
1. Obaveštenje o obustavi postupka

29.12.2017
do 900h
14. 27/17-S 20.11.2017
Javna nabavka velike vrednosti usluga u otvorenom postupku - Usluga osiguranja.

Poziv za podnošenje ponuda.
1. Poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2. Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.
1. Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 29.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora.
1. Odluka o dodeli ugovora od 22.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 08.01.2018.

20.12.2017
do 1330h
15. 80/17 07.11.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara: Nabavka i montaža opreme za monitoring vibracija u NPS Štrand

Poziv za podnosenje ponuda
1. Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1. Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 21.11.2017.
1. Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.11.2017
do 1200h
16. 79/17 07.11.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za vodomere

Poziv za podnošenje ponuda
1. Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2. Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 17.11.2017.
1. Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.11.2017.

15.11.2017
do 1330h
17. 78/17 06.11.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka ležajeva.

Poziv za podnošenje ponuda.
1. Poziv za podnošenje ponuda.
2. Izmenjen poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1. Konkursna dokumentacija.
2. Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1. Pitanja i odgovori 07.11.2017.
Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.
1. Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 07.11.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
1. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda od 07.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora.
1. Odluka o dodeli ugovora od 27.11.2017.
Odluka
1. obaveštenje o zaključenom ugovoru od 15.12.2017.

15.11.2017
do 1300h
18. 26/17-S 06.11.2017
Usluga održavanja softvera ArcGIS i Gdi Localis - Visios sa izradom namenskih modula u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 21.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.11.2017
do 13.00h
19. 75/17 03.11.2017
Javna nabavka male vrednosti - Nabavka autoguma sa vulkanizerskom uslugom

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

13.11.2017
do 11.30h
20. 76/17 02.11.2017
Javna nabavka male vrednosti- nabavka creva visokog pritiska, mlaznica i redukcija za čišćenje kanalizacione mreže i vakum creva, spojki i čepova.

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

10.11.2017
do 1200h
21. 77/17 02.11.2017
Javna nabavka male vrednosti - Nabavka, izrada i montaža stubne dizalice na aeratoru, prema projektu.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija

Projekat obrtne stubne dizalice na aeratoru
Projekat obrtne stubne dizalice na aeratoru

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 06.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora
1. Odluka o dodeli ugovora 14.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.11.2017.

10.11.2017
do 13.0000h
22. 09-I/17 27.10.2017
II faza kvalifikacionog postupka - Izvođenje radova na izmeštanju instalacija vodovoda, na delu izgradnje nadvožnjaka preko Autoputa E-75 (Kać-Šangaj), sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora
1. Odluka o dodeli ugovora 22.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.11.2017.

13.11.2017
do 10.0000h
23. 10-I/2017 27.10.2017
Izvodjenje radova na izmeštanju instalacija kanalizacije na delu izgradnje nadvožnjaka preko autoputa E-75 (Kać - Šangaj), sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora 23.11.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.11.2017
do 1000h
24. 25-17-S 25.10.2017
I faza kvalifikacionog postupka za javnu nabavku usluga - Pružanje usluga u oblasti vodoprivrede i to usluga izrade tehničke dokumentacije za građenje, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju mreže i objekata vodovoda i kanalizacijePoziv za podnošenje prijava

Poziv za podnošenje prijava
3. Izmenjen poziv za podnošenje prijava
4. Changed public procurement notice
Konkursna dokumentacija
2. Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1. Pitanja i odgovori 03.11.2017.
2. Pitanja i odgovori 15.11.2017.
3. Pitanja i odgovori 20.11.2017.
4. Pitanja i odgovori 23.11.2017.
5. Pitanja i odgovori 23.11.2017. - 2
Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1. Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 23.11.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
1. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava 23.11.2017.
Odluka o priznavanju kvalifikacije 15.12.2017.
1. Odluka o priznavanju kvalifikacije
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije 26.12.2017.
1. Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije

29.11.2017
do 1200h
25. 74/17 20.10.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka čeličnog mašinskog materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.10.2017
do 13.0000h
26. 71/17 20.10.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka arhivskih polica za lokalitet Spens

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora 01.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora 01.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora 10.01.2018.
1. Odluka o izmeni ugovora

30.10.2017
do 13.3000h
27. 24/17-S 18.10.2017
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka goriva - kontigent B

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora 07.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora 07.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.11.2017
do 13.3000h
28. 73/17 17.10.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka tehničke hemije

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

odluka o dodeli ugovora 27.10.2017.

Odluka o dodeli ugovora 27.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

25.10.2017
do 1000h
10. 08-I/2017 13.10.2017
Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvođenje radova na izgradnji kućnih kanalizacionih priključaka za delove naselja: Adice, Veternik, Budisava, Rumenka i Kać, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 27.10.2017.

Pitanja i odgovori 30.10.2017.

Odluka o dodeli ugovora 06.12.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
2.Odluka o dodeli ugovora 23.03.2018.
3.Odluka o dodeli ugovora 30.04.2018.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
1.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 15.12.2017.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
1.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 03.04.2018.

13.11.2017
do 13.3000h
11. 72/17 12.10.2017
Javna nabavka male vrednosti - Nabavka mašinskog, potrošnog i pomoćnog materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.11.2017.

20.10.2017
do 12.0000h
12. 70/17 11.10.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge održavanja računarske opreme.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora od 24.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

20.10.2017
do 1100h
13. 47/17 11.10.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i montaža opreme za monitoring vibracija u NPS Štrand.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija.

Odluka o obustavi postupka.

Odluka o obustavi postupka.

Obaveštenje o obustavi postupka.

Obaveštenje o obustavi postupka.

20.10.2017
do 1000h
14. 23-I-S/17 06.10.2017
Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvođenje za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Mitropolita Stratimirovića u Sremskim Karlovcima-II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 18.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.10.2017
do 1000h
15. 24-I-S/17 06.10.2017
Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvođenje za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Vidovdanskoj u Bukovcu

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 18.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.10.2017
do 1000h
16. 22-I-S/17 06.10.2017
II faza kvalifikacionog postupka - Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže na Bulevaru Mihajla Pupina (od Jevrejske do Ulice narodnih heroja), sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.11.2017.

16.10.2017
do 10.3000h
17. 65/17 20.09.2017
Javna nabavka male vrednosti - Usluga peskarenja i farbanja specijalnih kanalizacionih vozila

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 29.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.09.2017
do 11.0000h
18. 07-I/2017 20.09.2017
Javna nabavka radova - Izvođenje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže na Staroiriškom putu u Sremskoj Kamenici, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Drugi izmenjen poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Drugo obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 02.10.2017.

Odluka o dodeli ugovora 16.10.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.10.2017.

11.10.2017
do 1300h
19. 69/17 14.09.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka rezervnih delova za racunare

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 26.9.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.09.2017
do 1000h
20. 68/17 12.09.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za pumpe i pumpne agregate kanalizacije

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora - partija 1

Odluka o dodeli ugovora - partija 2

Odluka o dodeli ugovora - partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.10.2017. - Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.10.2017. - Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.10.2017. - Partija 3

22.09.2017
do 1100h
21. 67/17 11.09.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslugа održavanja radnih mašina.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

20.09.2017
do 1100h
22. 66/17 07.09.2017
Usluge servisa frekventnih regulatora proizvođača "Emersson" i "Danfoss" - javna nabavka male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 21.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 26.09.2017.

15.09.2017
do 1000h
23. 23/17-S 06.09.2017
Nabavka osnovnih sredstava za službu "Laboratorija" i PPOV - otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

06.10.2017
do 1400h
24. 21-I-S/17 04.09.2017
II faza kvalifikacionog postupka - Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže na Bulevaru Mihajla Pupina (od Jevrejske do Ulice Narodnih heroja), sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

14.09.2017
do 11.3000h
25. 22/17-S 31.08.2017
Javna nabavka velike vrednosti - Nabavka i ugradnja zatvarača i aktuatora za filterska polja 3 i 9 u SFS (komplet)

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 07.09.2017.

Pitanja i odgovori 11.09.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 19.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22.09.2017.

15.09.2017
do 11.0000h
26. 31.08.2017 Prethodno obaveštenje

Prethodno obaveštenje

-
27. 63/17 24.08.2017
Javna nabavka male vrednosti - Usluga servisa i popravki pumpi visokog pritiska na specijalnim kanalizacionim vozilima

Poziv za podnošenje ponuda

Pozov za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.09.2017
do 10.3000h
28. 64/17 23.08.2017
Javna nabavka male vrednosti - Nabavka, izrada i montaža stubne dizalice na aeratoru, prema projektu

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Projekat obrtne stubne dizalice na aeratoru

Projekat obrtne stubne dizalice na aeratoru

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Obaveštenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

05.09.2017
do 13.0000h
29. 61/17 21.08.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka i ugradnja uredjaja za kontrolisanje vodomera DN 15-40 mm

Poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

29.08.2017
do 1000h
30. 62/17 21.08.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga praćenja procesnih parametara na dograđenom delu postrojenja

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 01.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 15.09.2017.

29.08.2017
do 1000h
31. 21/17-S 18.08.2017
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka, isporuka i ugradnja sistema zaštite šaht poklopaca i hidranata od krađe

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.09.2017.

18.09.2017
do 1100h
32. 60/17 08.08.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tehničke hemije.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

odluka o obustavi postupka 25.08.2017.

Odluka o obustavi postupka 25.08.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

16.08.2017
do 1100h
33. 20-I-S/17 08.08.2017
Izvođenje radova na sanaciji filterskih polja 3 i 9 u staroj filter stanici, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

18.08.2017
do 10.0000h
34. 18-I-S/17 03.08.2017
Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, za rekonstrukciju vodovodne mreže u Ulici Ive Ćipika u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 15.08.2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

.Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

11.08.2017
do 11.0000h
35. 17-I-S/17 03.08.2017
Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Šekspirovoj u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 15.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

11.08.2017
do 12.0000h
36. 16-I-S/17 02.08.2017
Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, za rekonstrukciju vodovodne mreže u Ulici zadružnoj u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

10.08.2017
do 10.3000h
37. 59/17 28.07.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka računarske opreme.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 21.08.2017.

07.08.2017
do 1100h
38. 19-I-S/17 26.07.2017
Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, za izmeštanje instalacija vodovoda i kanalizacije, na delu izgradnje nadvožnjaka preko Autoputa E-75 (Kać-Šangaj)- II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

03.08.2017
do 11.0000h
39. 57/17 25.07.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za pumpe i pumpne agregate kanalizacije.

Poziv za podnošenje ponuda.

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Izmenjena Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori.

Pitanja i odgovori 27.07.2017.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 27.07.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 27.07.2017.

odluka o obustavi postupka 24.08.2017.

odluka o obustavi postupka -partija 1

odluka o obustavi postupka -partija 2

odluka o obustavi postupka -partija 3

odluka o dodeli ugovora 24.08.2017.

odluka o dodeli ugovora-partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4

Obavestenje o obustavi postupka

Obavestenje o obustavi postupka - partija 1

Obavestenje o obustavi postupka - partija 1

Obavestenje o obustavi postupka - partija 1

17.08.2017
do 1100h
40. 55/17 24.07.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga proširenja modula HR softvera

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

01.08.2017
do 10.3000h
41. 58/17 21.07.2017
Javna nabvka male vrednosti radova: Izvodjenje radova na tekućem održavanju objekata Vodovoda i kanalizacije sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 02.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.08.2017.

31.07.2017
do 1100h
42. - 21.07.2017 Prethodno obaveštenje

Prethodno obaveštenje

-
43. 54/17 19.07.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge popravke hidraulike i pneumatike na vozilima.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

28.07.2017
do 1100h
44. 15-I-S/17 19.07.2017
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje za rekonstrukciju glavnog rasklopnog elektroenergetskog bloka na CS "Sever 4"

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

27.07.2017
do 11.0000h
45. 56/17 19.07.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga: Usluga digitalizacije i migracije podataka

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 02.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

27.07.2017
do 1000h
46. 44/17 14.07.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka opreme za upravljanje tehnološkim procesima

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 28.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.07.2017
do 1000h
47. 52/17 14.07.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara: Nabavka komunikacione opreme

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 28.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.07.2017
do 1000h
48. 45/17 14.07.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka opreme za merenje neelektričnih veličina

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 28.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.07.2017
do 1000h
49. 53/17 13.07.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka elektro, hidromašinskih delova za održavanje specijalnih vozila za čišćenje kanalizacije

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 26.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.07.2017
do 1000h
50. 51/17 12.07.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge deratizacije,dezinfekcije i dezinsekcije kanalizacione mreže i objekata koji pripadaju JKP"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

20.07.2017
do 1100h
51. 20/17-S 12.07.2017
Nabavka rezervnih delova za putnička vozila, teretna vozila i radne mašine - otvoreni postupak

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Obavestenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Obavestenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora 17.08.2017.

Odluka o dodeli ugovora - partija 1

Odluka o dodeli ugovora - partija 2

Odluka o dodeli ugovora - partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.08.2017. - Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.08.2017. partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.06.2017. - Partija 1

11.08.2017
do 1000h
52. 50/17 12.07.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara- nabavka uređaja i aparata za elektro, mašinske i građevinske radove

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.07.2017
do 1000h
53. 48/17 11.07.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslugа održavanja putničkih vozila.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 24.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.07.2017
do 1100h
54. 49/17 11.07.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka alata

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.07.2017
do 1000h
55. 46/17 06.07.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslugа servisiranja SCADA aplikacije vodovoda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 18.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovora od 01.08.2017.

14.07.2017
do 1100h
56. 19/17-S 30.06.2017
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 04.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora 04.08.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.07.2017
do 1200h
57. 15/17-S 30.06.2017
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka rezervnih pumpi i pumpnih agregata.

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora 15.08.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.07.2017
do 1300h
58. 17/17-S 29.06.2017
Javna nabavka velike vrednosti usluga -Usluge Agencije za angaživanje radnika na privremeno povremenim poslovima

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora 04.08.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.07.2017
do 1000h
59. 18/17-S 26.06.2017
Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvođenje radova na izgradnji kućnih kanalizacionih priključaka u naselju Rumenka sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda.

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda

Drugi izmenjeni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Druga izmenjena konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 2

Pitanja i odgovori 3 od 07.08.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2

Obavestenje o produzenju roka

Obavestenje o produzenju roka

2. Drugo obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora 17.08.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 31.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.08.2017
do 900h
60. 16/17-S 23.06.2017
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka građevinskog materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 30.06.2017.

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 30.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 02.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.08.2017.

24.07.2017
do 1100h
61. 12-I-S/17 22.06.2017
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, za izgradnju kolektora kišne kanalizacije duž ulica: profesora Grčića, Mileve Simić i Klisanskog puta u Novom Sadu

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

Odluka o obustavi postupka javne nabavke od 06.07.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 19.07.2017.

30.06.2017
do 900h
62. 13-I-S/17 22.06.2017
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, za izgradnju istočnog kolektora kišne kanalizacije duž ulica Temerinski put i Primorske u Novom Sadu

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

Odluka o obustavi postupka javne nabavke od 06.07.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 19.07.2017.

30.06.2017
do 9.3000h
63. 14-I-S/17 22.06.2017
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, za izgradnju kolektora kišne kanalizacije duž ulice Sentandrejski put u Novom Sadu

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

Odluka o obustavi postupka javne nabavke od 06.07.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 19.07.2017.

30.06.2017
do 1000h
64. 43/17 22.06.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslugа etaloniranja posuđa i opreme u službi "Laboratorija".

Poziv za podnošenje ponuda.

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Izmenjena Konkursna dokumentacija.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 27.06.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 27.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 13.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 19.07.2017.

05.07.2017
do 1100h
65. 41/17 22.06.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Prošireno održavanje informacionog sistema "Korisnički centar" (VIK KC) sa licencama za korišćenje na godinu dana

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 03.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 10.07.2017.

30.06.2017
do 1300h
66. 42/17 22.06.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki.

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori.

Pitanja i odgovori 26.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 04.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 10.07.2017.

30.06.2017
do 1200h
67. 40/17 21.06.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslugа monitoringa kvaliteta i kvantiteta podzemnih voda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 04.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 10.07.2017.

29.06.2017
do 1100h
68. 38/17 19.06.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge fiksnog operatera

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori.

Pitanja i odgovori 23.06.2017.

Pitanja i odgovori 26.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 06.07.2017.

27.06.2017
do 1000h
69. 14/17-S 19.06.2017
Javna nabavka velike vrednosti usluga u otvorenom postupku - usluga integrisanog sistema zaštite objekata JKP,,Vodovod i kanalizacija

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora 06.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.07.2017
do 1100h
70. 37/17 16.06.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga spektralne dijagnostike na VN i NN elektromotorima.

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 30.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 05.07.2017.

26.06.2017
do 1200h
71. 13/17-S 16.06.2017
Javna nabavka usluga - Usluga servisa i popravke pumpnih agregata- otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora 20.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.07.2017
do 1000h
72. 39/17 16.06.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge mobilnog operatera

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 23.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora 28.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.07.2017.

26.06.2017
do 10.3000h
73. 34/17 15.06.2017
Javna nabavka male vrednosti - Nabavka automatskog uzorkivača voda za PPOV, sa montažom

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora 27.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.06.2017
do 11.0000h
74. 35/17 13.06.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge preuzimanja i zbrinjavanja otpada

Poziv za podnošenje ponuda.

Izmenjen poziv za podnosenje ponuda od 19.06.2017.

Konkursna dokumentacija.

Izmenjena konkursna dokumentacija od 19.06.2017.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori od 19.06.2017.

Pitanja i odgovori od 22.06.2017.

Obavestenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Obavestenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 19.06.2017.

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda od 19.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora od 29.06.2017.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Obavestenje o zakljucenom ugovoru od 14.07.2017.

26.06.2017
do 1200h
75. 05-I/2017 13.06.2017
Izvodjenje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u naselju Popovica u zoni rezervoara P2 i P3 sa nabavkom i ugradnjom materijala

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 30.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.06.2017
do 1000h
76. 03-I/2017 13.06.2017
Javna nabavka radova - Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže za drugu visinsku zonu u naselju Bukovac, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora 29.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 05.07.2017.

23.06.2017
do 1100h
77. 26-I-S/2016 09.06.2017
Izvodjenje radova na rekonstrukciji dovodnika čiste vode DN 800 u krugu fabrike vode "Štrand" (od rezervoara do PS "Stari Štrand" u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala- II faza kvalifikacionog postupka

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka 20.06.2017.

Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke

Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke od 03.07.2017.

19.06.2017
do 1000h
78. 11-I-S/17 09.06.2017
Javna nabavka usluga - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Milenka Grčića (od ulice Kornelija Stankovića do ulice Oblačića Rada) u Novom Sadu - II faza kvalifik. postupka

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora 21.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obavestenje o zakljucenom ugovoru od 10.07.2017.

19.06.2017
do 10.0000h
79. 36/17 09.06.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga monitoringa kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta površinske vode Dunava.

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 23.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 26.06.2017.

19.06.2017
do 1100h
80. 10-I-S/17 08.06.2017
Javna nabavka usluga - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Orlovića Pavla (od ulice Veselina Masleše do ulice Milenka Grčića) u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka 19.06.2017.

Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke

Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke od 03.07.2017.

16.06.2017
do 10.3000h
81. 23-I-S/2016 02.06.2017
Javna nabavka usluga: Usluga vršenja kontrole projektno tehničke dokumentacije i tehničke kontrole projekata - II faza kvalifikacionog postupka

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora 15.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Obavestenje o zakljucenom ugovoru od 28.06.2017.

12.06.2017
do 1100h
82. 12/17-S 31.05.2017
Javna nabavka dobara - Nabavka softvera: Konfigurator za LOCALIS (WEB GIS aplikacija) u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 14.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 05.07.2017.

12.06.2017
do 1000h
83. 09-I-S/17 30.05.2017
Javna nabavka usluga - Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvođenje, za izvođenje rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Stražilovskoj (od Mike Antića do Bulevara Cara Lazara) - II faza kvalifikacionog postupka

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 15.06.2017.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Obavestenje o zakljucenom ugovoru od 03.07.2017.

09.06.2017
do 11.0000h
84. 33/17 29.05.2017
Javna nabavka male vrednosti radova - Izvođenje radova na sanaciji objekata JKP "Vodovod i kanalizacija" sa nabavkom i ugradnjom materijala

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 05.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora 14.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.06.2017
do 1100h
85. 11/17-S 29.05.2017
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka električne energije.

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 30.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 11.07.2017.

28.06.2017
do 1100h
86. 25-I-S-2016 26.05.2017
Izvođenje radova na rekonstrukciji dela cevovoda vodovodne mreže DN 100 na Bulevaru Cara Lazara (od raskrsnice sa Bulevarom Oslobođenja do ulice Fruškogorske) u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala - druga faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Odluka o dodeli ugovora 13.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 16.06.2017.

05.06.2017
do 1000h
87. 32/17 26.05.2017
Javna nabavka male vrednosti - Usluga održavanja teretnih vozila

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora 07.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.06.2017
do 1000h
88. 99/16 25.05.2017
javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i ugradnja nepovratne klapne na potisu atmosferske pume na crpnoj stanici GC 2

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora 08.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.06.2017.

02.06.2017
do 10.3000h
89. 01-I/2017 25.05.2017
Nabavka specijalnih vozila.

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori.

Pitanja i odgovori 09.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora za Partiju 1. - od 30.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora za Partiju 2. - od 17.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 07.07.2017.- Partija 1.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.08.2017. - Partija 2

26.06.2017
do 1100h
90. 29/17 18.05.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga servisiranja kanalizacione SCADA aplikacije.

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 31.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 05.06.2017.

26.05.2017
do 1100h
91. 02-I/2017 16.05.2017
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka softvera i hardvera za zaštitu i kontrolu pristupa i monitoring objekata

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 21.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.06.2017
do 13.3000h
92. 31/17 12.05.2017
Javna nabavka male vrednosti - Nabavka kancelarijskog materijala

Poziv za podnosenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 19.05.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 19.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora 01.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.05.2017
do 1000h
93. 30-17 12.05.2017
Usluga periodične kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama NPS Štrand, PS Tatatrsko brdo, PS Institut, PS u Ledincima (Srebro, Lovački dom, kod crkve i Klisa ) i u PS na Popovici ( kod pruge i Mošina vila )

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

odluka o dodeli ugovora 25.05.2017.

odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.05.2017
do 1000h
94. 28-17 10.05.2017
Usluga antikorozione zastite

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

odluka o dodeli ugovora 24.05.2017.

odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.05.2017
do 1000h
95. 27/17 10.05.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka ulja, maziva i antifriza

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 24.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.05.2017
do 10.3000h
96. 26/17 28.04.2017
Usluga servisa klima uređaja i odvlaživača vazduha

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

odluka o dodeli ugovora 11.05.2017.

odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.05.2017.

08.05.2017
do 1000h
97. 10/17-S 27.04.2017
Usluge štampe - otvoreni postupak

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 1

Obavestenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Obavestenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora 01.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.05.2017
do 1000h
98. 24/17 27.04.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge sistematskih pregleda

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 16.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.05.2017
do 1100h
99. 25/17 26.04.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka elektromaterijala

Poziv za podnosenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 28.04.2017.

Pitanja i odgovori 03.05.2017.

Pitanja i odgovori 05.05.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 28.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 10.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.05.2017.

08.05.2017
do 10.3000h
100. 08/17-S 24.04.2017
Usluga servisa i održavanja pogona za prečišćavanje otpadnih voda - otvoreni postupak

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

odluka o dodeli ugovora 07.06.2017.

odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.05.2017
do 1000h
101. 23/17 21.04.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga odrzavanja i servisiranja sistema za ozonizaciju Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 05.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.05.2017.

03.05.2017
do 1000h
102. 13/17 21.04.2017
Javna nabavka usluga - Usluga medicine rada

Poziv za podnosenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 25.04.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 25.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora 16.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.05.2017
do 1000h
103. 22/17 20.04.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka licenci za software

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora 05.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.05.2017.

28.04.2017
do 10.3000h
104. 09/17-S 12.04.2017
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka i ugradnja zatvarača i aktuatora na 2 filterska polja (komplet) u SFS

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 21.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora 05.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.04.2017
do 1200h
105. 16/17 12.04.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga automatizcije i agregacije procesa u GIS-u

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 27.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.05.2017.

20.04.2017
do 10.3000h
106. 21/17 07.04.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga održavanja hlornih stanica.

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 18.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 20.04.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.04.2017.

18.04.2017
do 1100h
107. 20/17 30.03.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge havarijskog održavanja transformatorskih stanica i energetskih kablova

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.1 od 18.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.2 od 18.04.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.05.2017. - partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.05.2017.- partija 1.

07.04.2017
do 1000h
108. 19/17 29.03.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge košenja,krčenja i održavanja zelenih površina.

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 18.04.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.04.2017.

06.04.2017
do 1100h
109. 15/17 29.03.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - produžena garancija i održavanje virtuelne infrastrukture (ESXI serveri, FC switch i 3Par storage)

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora 11.04.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.04.2017.

06.04.2017
do 1000h
110. 18/17 28.03.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka kancelarijskog nameštaja.

Poziv za podnosenje ponuda

Treći izmenjen poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Treća izmenjena konkursna dokumentacije.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 29.03.2017.

Pitanja i odgovori 31.03.2017.

Pitanja i odgovori 06.04.2017.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 03.04.2017.

Drugo obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 06.04.2017.

Treće obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 07.04.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda od 03.04.2017.

Drugo obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 06.04.2017.

Treće obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 07.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora 21.04.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.05.2017.

18.04.2017
do 1000h
111. 17/17 28.03.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge masinske obrade

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 12.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.04.2017
do 1100h
112. 06-I-S/2017 23.03.2017
Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže na Bulevaru Mihajla Pupina ( od Jevrejske ulice do ulice Narodnih heroja ) sa nabavkom i ugradnjom materijala-druga faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

odluka o obustavi postupka 10.04.2017.

odluka o obustavi postupka

Obavestenje o obustavi postupka

Obavestenje o obustavi postupka

03.04.2017
do 1000h
113. 04-I/2017 23.03.2017
Izvodjenje radova na izgradnji sekundarne kanalizacione mreže gravitacionog sliva naselja Čardak u Sremskoj Kamenici, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora 07.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.04.2017
do 10.3000h
114. 07/17-S 23.03.2017
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka goriva

Poziv za podnosenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 1 - 18.04.2017.

Pitanja i odgovori 2 - 18.04.2017.

Pitanja i odgovori 3 - 18.04.2017.

Pitanja i odgovori 4 - 24.04.2017.

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 18.04.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 18.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora 28.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora

Odluka o izmeni ugovora od 18.10.2017.

26.04.2017
do 1100h
115. 08-I-S/17 22.03.2017
Javna nabavka radova- Izvođenje radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže u ulicama Zemljane ćuprije, Koste Hadži mlađeg i Matice srpske u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora 06.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.04.2017.

odluka o izmeni ugovora

Odluka o izmeni ugovora 28.08.2017.

Odluka o izmeni ugovora

Odluka o izmeni ugovora od 03.10.2017.

03.04.2017
do 11.0000h
116. 05-I-S/17 20.03.2017
Izvođenje radova na havarijskom održavanju sistema kanalizacije - druga faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

obavestenje o zakljucenom ugovoru

obavestenje o zakljucenom ugovoru

30.03.2017
do 1000h
117. 07-I-S/2017 17.03.2017
Izvodjenje radova na sanaciji filterskih polja (2 polja u SFS) sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora 29.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.03.2017
do 1100h
118. 12/17 16.03.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga fotokopiranja i koričenja projektno-tehničke dokumentacije

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 29.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.04.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.03.2017
do 11.0000h
119. 05/17-S 15.03.2017
Otvoreni postupak- Nabavka tečnog kiseonika

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 05.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o nastavku postupka u slučaju zahteva za zaštitu prava

Odluka o nastavku postupka u slučaju zahteva za zaštitu prava

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 18.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.04.2017
do 1100h
120. 06/17-S 14.03.2017
Javna nabavka usluga - Usluga nadogradnje softvera Urbano Hydra i Canalis, nabavka dodatne licence, prelazak na mrežnu verziju softvera zajedno sa godišnjim održavanjem, obukom zaposlenih i tehničkom podrškom u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poz

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 05.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.03.2017
do 1000h
121. 03-I-S/17 13.03.2017
Javna nabavka radova - Izvođenje zemljanih i građevinskih radova na izgradnji retenzije u Primorskoj ulici u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala- II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora 24.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 31.03.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.03.2017
do 11.0000h
122. 14/17 13.03.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za higijenu

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 27.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.03.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.03.2017
do 10.3000h
123. 11/17 10.03.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara Nabavka, transport i montaza novih pumpnih agregata u PS Srebro i PS Lovački dom, kompletno sa mašinskim, elektro i gradjevinskim radovima

poziv za podnosenje ponuda

Izmenjen poziv za podnosenje ponuda

konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obavestenje o produzenju roka

Obavestenje o produzenju roka

Odluka o dodeli ugovora 29.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.03.2017
do 1000h
124. 03/17-S 09.03.2017
Javna nabavka usluga - Usluga idržavanje stanica za dohlorisanje - Hlorogen u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 28.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.04.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.03.2017
do 1100h
125. 04-I-S/2017 08.03.2017
javna nabavka usluga - usluga izrade elaborata saobraćajne signalizacije i ispitivanje zbijenosti i atest-druga faza kvalifikacionog postupka

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

obavestenje o zakljucenom ugovoru

obavestenje o zakljucenom ugovoru

16.03.2017
do 1000h
126. 03-I/2016 08.03.2017
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka cevnog materijala prečnika Ø 600mm, za potrebe izvođenja radova na postavljanju cevovoda sirove vode, sa izvorišta „Petrovaradinska ada“ preko novog drumsko-železničkog mosta u Novom Sadu

poziv za podnosenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda 30.03.2017.

konkursna dokumentacija

Treća izmena konkursne dokumentacije 30.03.2017.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 13.03.2017.

Pitanja i odgovori 17.03.2017.

Pitanja i odgovori 20.03.2017.

Pitanja i odgovori 30.03.2017.

Pitanja i odgovori 07.04.2017.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 13.03.2017.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 20.03.2017.

Treće obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 30.03.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 30.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 18.04.2017.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 05.05.2017.

10.04.2017
do 1100h
127. 02-I-S/2017 03.03.2017
Izvodjenje radova sa nabavkom i ugradnjom čistača rešetke CS "GC-1"

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

odluka o dodeli ugovora 16.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.03.2017
do 1100h
128. 04/17-S 03.03.2017
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka radne odeće i obuće i sredstava za ličnu zaštitu - Rezervisana nabavka

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 21.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.04.2017
do 1000h
129. 06/17 02.03.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga praćenja vozila GPS

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 20.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.03.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.03.2017
do 11.3000h
130. 10/17 01.03.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za dezinfekciju vode

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora - Partija 1 - 16.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora - Partija 2 - 16.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora - Partija 3 - 16.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora - Partija 4 - 16.03.2017.

obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.03.2017
do 1000h
131. 09/17 28.02.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Iznajmljivanja samohodne dizalice i paletara

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

odgovor na pitanja

odgovor na pitanja

odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.03.2017
do 1000h
132. 02/17-S 28.02.2017
Otvoreni postupak - Izvodjenje radova na regeneraciji bunara BHD-2, BHD-3 i BHD-10 sa nabavkom i ugradnjom materijala

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 04.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.03.2017
do 1100h
133. Prethodno obaveštenje 27.02.2017
Prethodno obaveštenje

Prethodno obaveštenje

Prethodno obaveštenje

-
134. 08/17 24.02.2017
Javna nabavka male vrednosti za uslugu demontaže, izmeštanja i montaže analizatora i elektroinstalacija za primarnu dezinfekciju filtrirane vode gasnim hlorom iz suve komore starog rezervoara Štrand u novi veliki šaht cevnih veza

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obavestenje o zakljucenom ugovoru

06.03.2017
do 1000h
135. 01/17-S 24.02.2017
Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvođenje radova na dovođenju u prvobitno ili tehnički ispravno stanje raskopanih površina javne namene

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 13.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora od 30.03.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 05.04.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.03.2017
do 1000h
136. 07/17 23.02.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga ispitivanja kvaliteta otpadnih i prečišćenih voda na pogonima za prečišćavanje otpadnih voda.

poziv za podnosenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Izmenjena Konkursna dokumentacija.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 01.03.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda od 01.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora od 15.03.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.03.2017
do 1100h
137. 05/17 23.02.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Geodetske usluge

poziv za podnosenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Izmenjena Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 28.02.2017.

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 28.02.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 28.02.2017.

Odluka o dodeli ugovora 17.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 31.03.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.03.2017
do 11.3000h
138. 04/17 22.02.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tehničkih gasova.

poziv za podnosenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Izmenjena Konkursna dokumentacija.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 01.03.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda od 01.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 15.03.2017.

obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.03.2017
do 1200h
139. 101/16 10.02.2017
Nabavka čvrstih i tečnih hemikalija za Službu "Laboratorija"

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 27.02.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.03.2017.

obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.02.2017
do 10.3000h
140. 94/16 08.02.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge tehnickog pregleda objekata

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

odluka o dodeli ugovora 21.02.2017.

Odluka o dodeli ugovora 21.02.2017.

obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.02.2017
do 1200h
141. 02/17 03.02.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga utvrdjivanja radnih mesta na kojima se staž sa osiguranjem računa sa uvećanim trajanjem.

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora 22.02.2017.

obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora

Odluka o izmeni ugovora od 14.07.2017.

13.02.2017
do 1200h
142. 03/17 02.02.2017
Javna nabavka za uslugu servisiranja mašina za pranje podova i pumpi visokog pritiska u filter stanicama

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 21.02.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.02.2017.

obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.02.2017
do 1000h
143. 01/17 02.02.2017
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tonera i kertridža

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 06.02.2017.

Odluka o dodeli ugovora 14.02.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22.02.2017..

obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.02.2017
do 10.3000h
144. 95/16 31.01.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga-usluga izrade projekta za gradjevinsku dozvolu i projekat za izvodjenje magacina za privremeno odlaganje opasnog otpada na lokalitetu Adice u Novom Sadu

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

odluka o dodeli ugovora 10.02.2017.

Odluka o dodeli ugovora 10.02.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.02.2017
do 1200h
145. 24-I-S/2016 30.01.2017
Javna nabavka usluga - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, za izgradnju postrojenja za prijem septičkog otpada iz cisterni - II faza kvalifikacionog postupka

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka 10.02.2017

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 21.02.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

07.02.2017
do 11.0000h
146. 01-I-S/17 26.01.2017
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, za rekonstrukciju vodovodne mreže duž Bulevara cara Lazara

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 08.02.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.02.2017.

03.02.2017
do 1100h
147. 98/16 18.01.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga merenja kvaliteta i kvantiteta ispuštenih voda na izlivima kanalizacije u Dunav..

poziv za podnosenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Izmenjena Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori.

Pitanja i odgovori 25.01.2017.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 23.01.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda od 23.01.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora od 03.02.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.02.2017.

obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.01.2017
do 1100h
148. 97/16 12.01.2017
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga kategorizacije otpada.

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 1

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora od 27.01.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.02.2017.

obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.01.2017
do 1200h
149. 100/16 29.12.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge internet provajdera

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori.

Pitanja i odgovori 04.01.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 13.01.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.01.2017.

10.01.2017
do 1100h

 

2016
R.Br
Oznaka
Datum objavljivanja
Naziv
Rok za podnošenje prijava
150. Prethodno obaveštenje 26.12.2016
Prethodno obaveštenje

Prethodno obaveštenje

Prethodno obaveštenje

-
151. 93/16 21.12.2016
Javna nabaka male vrednosti usluga- Usluga servisiranja regulacionih zatvaraca

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

odluka o dodeli ugovora 30.12.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.12.2016
do 1000h
152. 92/16 16.12.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge havarijskog održavanja transformatorskih stanica i energetskih kablova

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka.

Odluka o obustavi postupka - 28.12.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka.

Obaveštenje o obustavi postupka.

 

26.12.2016
do 1200h
153. 91/16 16.12.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga servisiranja dizel elektricnih agregata

poziv za podnosenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

pitanja i odgovori

pitanja i odgovori

izmene i dopune

izmene i dopune

obavestenje o produzenju roka

obavestenje o produzenju roka

Odluka o dodeli ugovora 04.01.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

 

28.12.2016
do 1100h
154. 89/16 15.12.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka robe za interne kuhinje

poziv za podnosenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 22.12.2016.

Odluka o dodeli ugovora 30.12.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.01.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.01.2017.

28.12.2016
do 1000h
155. 22-I-S/2016 14.12.2016
Izvodjenje radova sa nabavkom i ugradnjom čistača rešetke CS "GC-1"

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

 Odluka o obustavi postupka javne nabavke 26.12.2016.

Odluka o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka.

Obaveštenje o obustavi postupka.

22.12.2016
do 1100h
156. 90/16 14.12.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja merne opreme "SIEMENS" i "ENDRESS+HAUSER".

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

 Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 26.12.2016.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 28.12.2016.

22.12.2016
do 1200h
157. 87/16 13.12.2016
nabavka creva visokog pritiska, mlaznica i redukcija za ciscenje kanalizacione mreze i vakum creva

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

 pitanja i odgovori

pitanja i odgovori

obavestenje o produzenju roka

obavestenje o produzenju roka

izmene i dopune konkursne dokumentacije

izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora 28.12.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.01.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.01.2017.

26.12.2016
do 1200h
158. 04-I/2016 12.12.2016
Javna nabavka radova - Izvođenje radova na rekonstrukciji primarnog vodovoda od Rumenačke do Privrednikove ulice u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

poziv za podnosenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda 16.12.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 16.12.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 05.01.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.01.2017.

Obeveštenje o zaključenom ugovoru

26.12.2016
do 1100h
159. 88/16 09.12.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis,popravka i ispitivanja dizalica u objektima preduzeća.

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 26.12.2016.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 29.12.2016.

20.12.2016
do 1200h
160. 85/16 08.12.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka osnovnih sredstava za službu "Laboratorija"

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 26.12.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.12.2016.

16.12.2016
do 10.3000h
161. 86/16 08.12.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Servisiranje elektromotora

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 26.12.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.01.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.01.2017.

16.12.2016
do 11.3000h
162. 84/16 02.12.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka novogodišnjih paketića

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora 14.12.2016.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru.

obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.12.2016
do 1100h
163. 15-I-S/2016 24.11.2016
Javna nabavka radova - Radovi na održavanju i etažiranju vodovodne mreže. - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora 09.12.2016.

05.12.2016
do 1100h
164. 83/16 23.11.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis i popravka pumpnih agregata

Poziv za podnošenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda 28.11.2016.

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 28.11.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 28.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru.

obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.12.2016
do 1200h
165. 76/16 21.11.2016
Nabavka rekvizita za promo kampanju Pitka voda novosadska

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Priprema

Odluka o obustavi postupka 01.12.2016.

Odluka o obustavi postupka 30.11.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka 07.12.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka

29.11.2016
do 1000h
166. 82/16 16.11.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Ispitivanje elektroizolacione opreme i instalacija

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora 02.12.2016.

24.11.2016
do 1300h
167. 21-I-S/2016 15.11.2016
Izvodjenje radova na izgradnji vodovodne mreže u ulici Desanke Maksimović (od ul. Ljubice Ravasi do ul. Kralja Milana) u naselju Adice, sa nabavkom i ugradnjom materijala

poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 01.12.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.11.2016
do 1100h
168. 80/16 10.11.2016
Javna nabavka male vrednosti radova - Sanacija objekata JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 25.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.12.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.11.2016
do 1300h
169. 81/16 10.11.2016
Javna nabavka male vrednosti radova - Tekuće održavanje objekata

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 23.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.12.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.11.2016
do 1100h
170. 78/16 07.11.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis za laboratorijsku opremu.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 14.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 25.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 02.12.2016.

15.11.2016
do 1200h
171. 79/16 03.11.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka posuđa i potrošnog materijala za službu

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 23.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 02.12.2016.

14.11.2016
do 1200h
172. 77/16 03.11.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka pumpi i pumpnih agregata

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora 16.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.11.2016
do 900h
173. 35/16-S 25.10.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka radne odeće i obuće kontigent B

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.11.2016
do 1000h
174. 75/16 25.10.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge povezivanja kontrolera za automatsko doziranje gasnog hlora na novoj fabrici vode u postojeći sistem hlorisanja i upravljanja.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.11.2016
do 1200h
175. 34/16-S 24.10.2016
Javna nabavka velike vrednosti usluga - Usluga osiguranja

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

23.11.2016
do 1200h
176. 20-I-S/2016 24.10.2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Đorđa Rajkovića (od ulice Marka Miljanova do Pavla Stamatovića), sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.11.2016
do 1100h
177. 02-I/2016 19.10.2016
Javna nabavka radova - Izvođenje radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže u ulicama: Janka Čmelika, dr Svetislava Kasapinovića i Ilije Birčanina u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.10.2016
do 900h
178. 19-I-S/2016 17.10.2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u ulici Novosadski put u Veterniku (od broja 36 do broja38c), sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.10.2016
do 1100h
179. 69/16 14.10.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Analiza rada pumpnih agregata (ispitivanja, merenja i analize)

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.10.2016
do 1000h
180. 74/16 13.10.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis i popravka kompresora

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.10.2016
do 1000h
181. 33/16-S 13.10.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka građevinskog materijala - B kontigent.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori.

Pitanja i odgovori 02.11.2016.

Pitanja i odgovori 05.11.2016.

Pitanja i odgovori 10.11.2016.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 10.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.11.2016
do 1100h
182. 73/16 07.10.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka natrijumhlorida - industrijska nejodirana so

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.10.2016
do 1100h
183. 32/16-S 06.10.2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvođenje radova na dovođenju u prvobitno ili tehnički ispravno stanje raskopanih površina javne namene - asfaltiranje

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 01.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.11.2016
do 1000h
184. 36/16-S 04.10.2016
Javna nabavka radova - Izvođenje dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji vodovodne mreže na Bulevaru Jaše Tomića (od ul.Kisačke do Bulevara Oslobođenja) u Novom Sadu sa nabavkom i ugradnjom materijala -Pregovarački postupak bez objavljivanja poz

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora od 20.10.2016.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 01.11.2016.

14.10.2016
do 1100h
185. 18-I-S/2016 20.09.2016
Javna nabavka radova - Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji pumpne stanice za pranje filterskih polja,sa nabavkom i ugradnjom materijala. - II faza kvalifikacionog postupka

 Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.09.2016
do 1000h
186. 72/16 14.09.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga nadzora na iizvođenju radova za rekonstrukciju postrojenja za preradu vode za piće

 Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 16.09.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.09.2016
do 1200h
187. 17-I-S/2016 25.08.2016
Javna nabavka radova - Izvođenje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u naselju Popovica ( u zoni rezervoara R2 i R3 ), sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

 Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.09.2016
do 1100h
188. 70/16 12.08.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za opremu u filter stanicama.

 Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.08.2016
do 1200h
189. 71/16 12.08.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga praćenja procesnih parametara na dograđenom delu postrojenja

 Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.08.2016
do 1100h
190. 68/16 05.08.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge periodične kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama NPS Štrand, PS Tatarsko brdo, PS Institut, PS u Ledincima (Srebro, Lovački dom, kod crkve i Klisa) i PS na Popovici (kod pruge i Mošina vila)

Poziv za podnošenje ponuda.

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.08.2016
do 1100h
191. 67/16 03.08.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga košenja i održavanja zelenih površina

 Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori - 08.08.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.08.2016
do 1200h
192. 30/16-S 27.07.2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - izvođenje radova na regeneraciji bunara BHD-4, BHD-5 i BHD-6 na izvorištu „Ratno ostrvo“, sa nabavkom i ugradnjom materijala

 Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 17.08.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.08.2016
do 1100h
193. 29/16-S 22.07.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara - nabavka goriva

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 27.07.2016.

Pitanja i odgovori 01.08.2016.

Pitanja i odgovori 04.08.2016.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.08.2016
do 1100h
194. 66/16 11.07.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka komunikacione opreme.

 Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o obustavi postupka 28.07.2016.

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

20.07.2016
do 1200h
195. 65/16 08.07.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Održavanje putničkih vozila

 Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.07.2016
do 1000h
196. 28/16-S 23.06.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova sa sanacijom kućišta pumpi DH 58-35

Poziv za podnošenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 30.06.2016.

Pitanje i odgovor 20.07.2016.

Pitanja i odgovori 21.07.2016.

Pitanja i odgovori 22.07.2016.

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 20.07.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 20.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.07.2016
do 1200h
197. 27/16-С 22.06.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka električne energije

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.07.2016
do 1100h
198. 63/16 21.06.2016
Javna nabavka male vrednosti - Usluga popravke različitog elektro alata

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.06.2016
do 1000h
199. 16-I-S/2016 10.06.2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na rekonstrukciji i dogradnji pumpne stanice za pranje filterskih polja, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 17.06.2016.

Odluka o obustavi postupka 12.07.2016.

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka 26.07.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka

24.06.2016
do 1000h
200. 61/16 10.06.2016
Javna nabavka male vrednosti radova - Radovi na rekonstrukciji računarske mreže.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 16.06.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.06.2016
do 1100h
201. 62/16 10.06.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - konsultantske usluge u oblasti javnih nabavki

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.06.2016
do 1000h
202. 59/16 08.06.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i montaža klima uređaja.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.06.2016
do 1000h
203. 26/16-S 08.06.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Rezervni delovi za putnička vozila,teretna vozila i radne mašine.

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 30.06.2016.

Odluka o dodeli ugovora 19.07.2016.

Partija 1 - Odluka o dodeli ugovora

Partija 2 - Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Partija 1 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.07.2016.

Partija 2 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.09.2016.

11.07.2016
do 1000h
204. 60/16 08.06.2016
Javna nabavka male vrednosti radova - radovi na postavci infra crvenih barijera i alarmnog sistema na lokalitetu u Resavskoj ulici i na lokalitetu GC2 sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.06.2016
do 1100h
205. 58/16 06.06.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka autoguma sa vulkanizerskom uslugom

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora 04.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 08.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora 14.10.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.06.2016
do 1100h
206. 25/16-S 03.06.2016
Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, za rekonstrukciju primarnog vodovoda od ulice Rumenačke do Privrednikove u Novom Sadu - pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva

Misljenje uprave za pregovaracki postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Misljenje uprave za pregovaracki postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 19.05.2016.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.06.2016
do 1100h
207. 57/16 03.06.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja radio komunikacione opreme.

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.06.2016
do 1200h
208. 56/16 02.06.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja SCADA aplikacija.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 03.06.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 10.06.2016.

Drugo obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 14.06.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.06.2016
do 1200h
209. 24/16-S 02.06.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Rezervni delovi za vodomere DN 13mm-200mm

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.07.2016
do 1000h
210. 55/16 01.06.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka kontejnera.

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori.

Pitanja i odgovori 06.06.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.06.2016
do 9.3000h
211. 54/16 27.05.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - monitoring kvaliteta ikvantiteta podzemnih voda

Poziv za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda.

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.06.2016
do 1100h
212. 53/16 17.05.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Etaloniranje posuđa i opreme u službi "Laboratorija"

Poziv za podnošenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 25.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.05.2016
do 1200h
213. 51/16 13.05.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge fiksnog operatera

Poziv za podnošenje ponuda

Izmenjen poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori - 18.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.05.2016
do 1100h
214. 50/16 11.05.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka opreme za radio sisteme.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 17.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.05.2016
do 1200h
215. 23/16-S 11.05.2016
Javna nabavka velike vrednosti radova u otvorenom postupku - Izvođenje radova na dovođenju u prvobitno ili tehnički ispravno stanje raskopanih površina javne namene.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 19.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.05.2016
do 1100h
216. 52/16 11.05.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge mobilnog operatera

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 16.05.2016.

Pitanja i odgovori 18.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.05.2016
do 1100h
217. 14-I-S/2016 11.05.2016
Javna nabavka radova - Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže od rezervoara "Trandžament" do "Petrovaradinske tvrđave" sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.05.2016
do 1200h
218. 13-I-S/2016 10.05.2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Stepanovićevu - II faza, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 17.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora 03.06.2016.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.05.2016
do 1000h
219. 49/16 28.04.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga praćenja procesnih parametara na dograđenom delu postrojenja

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka 12.05.2016.

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka 20.05.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka

09.05.2016
do 1100h
220. 48/16 27.04.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis frekfentnih regulatora.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori.

Pitanja i odgovori 05.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.05.2016
do 1000h
221. 34/16 26.04.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova sa asnacijom kućišta pumpi DH 58-35

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka.

Odluka o obustavi postupka od 06.05.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka.

Obaveštenje o obustavi postupka.

05.05.2016
do 1100h
222. 22/16-S 22.04.2016
Javna nabavka velike vrednosti usluga u otvorenom postupku - Nadogradnja sistema za kontrolu ulaska u objekte preduzeća.

Poziv za podnošenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Izmenjena Konkursna dokumentacija.

Pitanja i odgovori.

Pitanja i odgovori 17.05.2016.

Pitanja i odgovori 20.05.2016.

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 17.05.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 17.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o dodeli ugovora

26.05.2016
do 1200h
223. 21/16-S 20.04.2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - Integracija postojećih SCADA aplikacija u jedinstven SCADA sistem sa isporukom opreme

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.05.2016
do 900h
224. 47/16 19.04.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka kancelarijskog materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.04.2016
do 1100h
225. 46/16 15.04.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka hidroinstrumenata-kišomernih stanica.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.04.2016
do 1000h
226. 45/16 15.04.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tehničke hemije

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.04.2016
do 1100h
227. 43/16 14.04.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge popravke pumpi visokog pritiska i dizni (Bosch i Common Rail).

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.04.2016
do 1000h
228. 41/16 13.04.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Usluge servisiranja fiber optičke mreže preduzeća

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.04.2016
do 1100h
229. 42/16 13.04.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za ličnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.04.2016
do 900h
230. 44/16 13.04.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge kampanje oglašavanja Prijavite ilegalan priključak, sprečimo zajedno krađu vode

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Izmenjena кonkursna dokumentacija 14.04.2016.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 14.04.2016.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 14.04.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.04.2016
do 1100h
231. 40/16 12.04.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka wireless opreme sa implementacijom

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.04.2016
do 1100h
232. 39/16 12.04.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka opreme za upravljanje tehnološkim procesima.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.04.2016
do 1000h
233. 20/16-S 08.04.2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - izgradnja komunikacionih antenskih stubova za komunikacionu namenu na lokalitetima Adice, Srebro i Lovački dom

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija.

Izmenjena кonkursna dokumentacija 22.04.2016.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 18.04.2016.

Pitanja i odgovori 22.04.2016.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 22.04.2016.

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.05.2016
do 1100h
234. 32/16 08.04.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis i popravka hidraulike i pneumatike

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.04.2016
do 1000h
235. 38/16 08.04.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka vodonik peroksida.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.04.2016
do 1000h
236. 37/16 07.04.2016
Javna nabavka male vrednosti radova - sanacija potisnih cevodvoda u zidovima BHD bunara 1, 3 i 5 na Petrovaradinskoj adi

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.04.2016
do 1200h
237. 36/16 05.04.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka merne opreme i instrumenata

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.04.2016
do 1100h
238. 18/16-S 05.04.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara -nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zaštitu hidranata i šaht poklopaca od krađe i nabavka i ugradnja slivničkih rešetki i šaht poklopaca sa nabavkom materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena кonkursna dokumentacija 11.04.2016.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 11.04.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.05.2016
do 1100h
239. 19/16-S 05.04.2016
Javna nabavka velike vrednosti radova u otvorenom postupku - Izvođenje radova na rekonstrukciji elektrotehničke opreme na pumpnoj stanici PC "Liman" na fabrici vode,sa nabavkom i ugradnjom materijala.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 27.04.2016.

Pitanja i odgovori.

Pitanja i odgovori 04.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.05.2016
do 1200h
240. 17/16-S 05.04.2016
Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga obnove ESRI ArcGIS softverskih licenci sa izradom, nadogradnjom i održavanjem aplikacija izrađenih na ESRI platformi - pregovarački postupak bez objavljivanja poziva

Misljenje uprave za pregovaracki postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 

Misljenje uprave za pregovaracki postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 29.03.2016.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.04.2016
do 1200h
241. 25/16 04.04.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka ulja,maziva i antifriza.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori.

Pitanja i odgovori 11.04.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.04.2016
do 1200h
242. 35/16 01.04.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka elektromaterijala.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.04.2016
do 1100h
243. 10-I-S/16 25.03.2016
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade generalnog projekta sekundarne vodovodne mreže zapadno od Klisanskog puta od ulice Jadranske do Autoputa N. Sad-Subotica (Šumice)

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.04.2016
do 1100h
244. 33/16 25.03.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Usluge peskarenja i farbanja specijalnih kanalizacionih vozila

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.04.2016
do 1000h
245. 27/16 25.03.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Održavanje hlornih stanica.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.04.2016
do 12.3000h
246. 11-I-S/2016 25.03.2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na izgradnji vodovodne mreže druge visinske zone u Novim Ledincima, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 04.04.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.04.2016
do 1100h
247. 12-I-S/2016 25.03.2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Čardak, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.04.2016
do 1200h
248. 31/16 24.03.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka alata

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena кonkursna dokumentacija 25.03.2016.

Pitanja i odgovori.

Pitanja i odgovori 25.03.2016.

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 25.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.04.2016
do 1200h
249. 28/16 23.03.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka licenci za softver

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.04.2016
do 1000h
250. 16/16-S 23.03.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - rezervisana nabavka-Nabavka radne odeće i obuće.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.04.2016
do 1200h
251. 30/16 23.03.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis i popravka pumpi visokog pritiska na specijalnim kanalizacionim vozilima

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.04.2016
do 1100h
252. 09-I-S/16 22.03.2016
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, za izgradnju sekundarne fekalne kanalizacione mreže gravitacionog sliva naselјa Čardak

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.03.2016
do 1100h
253. 29/16 22.03.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka elektro, hidromašinskih delova za održavanje specijalnih kanalizacionih vozila za čišćenje kanalizacije

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.04.2016
do 1100h
254. 26/16 21.03.2016
Javna nabavka male vrednosti radova - Sanacija potisnih cevovoda u zidovima BHD bunara 1, 3 i 5 na Petrovaradinskoj adi

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje 30.03.2016.

Obaveštenje

Odluka o obustavi postupka 01.04.2016.

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka 08.04.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka

04.04.2016
do 1200h
255. 14/16-S 21.03.2016
Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga održavanja teretnih vozila

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.04.2016
do 1100h
256. 15/16-S 21.03.2016
Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga održavanja radnih mašina

Poziv za podnošenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena кonkursna dokumentacija 13.06.2016.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori - 14.04.2016.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 13.06.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 13.06.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.06.2016
do 1100h
257. 13/16-S 18.03.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka uređaja i softvera za proširenje video nadzora.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori.

Pitanja i odgovori 25.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.04.2016
do 1200h
258. 08-I-S/16 17.03.2016
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvođenje, za rekonstrukciju Bukovačkog dovodnika, od ulice Sonje Marinković (duž Mesečeve ulice) do parcele br. 1097 K.O. Sremska Kamenica

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.03.2016
do 1100h
259. 12/16-S 17.03.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka mašinskog,potrošnog i pomoćnog materijala.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 30.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.04.2016
do 1200h
260. 11/16-S 16.03.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka računarske opreme

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 13.04.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.04.2016
do 1100h
261. 09/16-S 16.03.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala..

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.04.2016
do 1200h
262. 23/16 15.03.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i implementacija softvera za rad magacinskih prostora sa mogućnošću barkodiranja i čitanja barkodova u jedinstvenom sistemu.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 21.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.03.2016
do 1100h
263. 07-I-S/16 15.03.2016
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, na izgradnji vodovoda druge visinske zone u naselјu Bukovac

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.03.2016
do 10.3000h
264. 24/16 15.03.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za higijenu.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.03.2016
do 1200h
265. 10/16-S 15.03.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka teretnog vozila sa produženom kabinom, huidrauličnom dizalicom i tovarnim sandukom

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.04.2016
do 1100h
266. 22/16 15.03.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka Microsoft licenci za personalne računare

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.03.2016
do 900h
267. 07/16-S 11.03.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zaštitu poklopaca od krađa i nabavka i ugradnja slivničkih rešetki, tela slivnika i šaht poklopaca sa nabavkom materijala u otvorenom postupku

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.04.2016
do 1200h
268. 06-I-S/16 11.03.2016
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade generalnog projekta sekundarne vodovodne mreže južno i severno od Novosadskog puta od ulice Šumske i Somborske rampe do ulice Novosadske u Futogu

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.03.2016
do 1100h
269. 01-И/2016 11.03.2016
Otvoreni postupak - Rekonstrukcija čvorišta sa nabavkom i ugradnjom ventila u šahtovima na primarnoj i sekundarnoj vodovodnoj mreži

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.03.2016
do 1000h
270. 08/16-S 10.03.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka aktivne i pasivne hardverske opreme za server sale i implementacoja.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.04.2016
do 1200h
271. 21/16 09.03.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Pranje bazena crpnih stanica

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.03.2016
do 1000h
272. 18/16 08.03.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za pumpe i pumpne agregate

Poziv za podnošenje ponuda

Izmenjen poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 16.03.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 16.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.03.2016
do 1200h
273. 20/16 08.03.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka uređaja za očitavanje vodomera sa dodatnom opremom.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.03.2016
do 1100h
274. 05-I-S/16 07.03.2016
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvođenje, za rekonstrukciju kanalizacione mreže u ulici Mileta Jakšića u Novom Sadu

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.03.2016
do 1100h
275. 19/16 07.03.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja diferencijalnih transmitera pritiska na pogonu za preradu vode.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.03.2016
do 1200h
276. 16/16 04.03.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga digitalizacije i migracije podataka

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori.

Pitanja i odgovori 11.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.03.2016
do 1200h
277. 04-I-S/2016 04.03.2016
Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza kvalifikacionog postupka-Izvođenje radova na havarijskom održavanju sistema kanalizacije.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.03.2016
do 1200h
278. 17/16 04.03.2016
Javna nabavka male vrednosti usluga - Održavanje računarske opreme

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.03.2016
do 900h
279. 03-I-S/16 03.03.2016
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvođenje, za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Mileta Jakšića u Novom Sadu

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.03.2016
do 1100h
280. 15/16 02.03.2016
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka kancelarijskog nameštaja.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.03.2016
do 1200h
281. 05/16-S 02.03.2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka opreme i softvera za