Јавна набавка велике вредности радова – Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту Петроварадинска ада са набавком и уградњом материјала у отвореном поступку

Ознака: 11/20-С

Датум објављивања: 09.03.2020.

Рок за подношење понуда: 08.04.2020. do 13.00h

Позив 11_20_С

Конкурсна документација 11_20_С

Одлука о додели уговора 11-20-С

Обавештење о закљученом уговору 11_20_С

Контакт центар