ЈНВВ -Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I фаза), са набавком и уградњом материјала – отворени поступак

Контакт центар