Јавна набавка велике вредности радова – Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП „Водовод и канализација“ са набавком и уградњом материјала у отвореном поступку

Ознака: 13/19-С

Датум објављивања: 20.03.2019.

Рок за подношење понуда: 19.04.2019. do 13.30h

Позив 13_19_С

Конкурсна документација 13_19_С

Одлука о додели уговора 13_19_С

Обавештење о закљученом уговору 13_19_С

Контакт центар