Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП „Водовод и канализација“, са набавком и уградњом материјала , бр.23/18-С-Отворени поступак

Контакт центар