Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже – II фаза квалификационог поступка 25-И-С/19

Ознака: 25-И-С/19

Датум објављивања: 29.10.2019.

Рок за подношење понуда: 08.11.2019. do 10.30h

Позив за подношење понуда 25-И-С-19

Одлука о додели уговора 25-И-С-19

Обавештење о закљученом уговору 25-И-С-19

Контакт центар