Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ osnovala je Skupština Grada Novog Sada sa ciljem da, kao osnovnu funkciju i delatnost, obavlja poslove proizvodnje i distribucije vode za piće, kao i odvođenja otpadnih voda.
Opširnije o nama


NAJAVA RADOVA


KORISNIČKI SERVIS

Korisnički servis


  Naselje

  Prijave poslate elektronski, obrađuju se radnim danima od 7.00 do 14.30 sati.

  U slučaju veće havarije na vodovodnoj mreži, neophodno je pozvati broj 0800/333021 (poziv je besplatan).


   Naselje

   Prijave poslate elektronski, obrađuju se radnim danima od 7.00 do 14.30 sati.


    Naselje

    Prijave poslate elektronski, obrađuju se radnim danima od 7.00 do 14.30 sati.

    Dežurni telefon za prijavu zagušenja na kanalizacionoj mreži je 021/442145, radnim danima od 7.00 do 22.00 sata, a vikendom i praznicima od 8.00 do 16.00 sati.


     Naselje


     Prijave poslate elektronski, obrađuju se radnim danom od 7.00 do 14.30 sati.

     Napomena za pražnjenje septičke jame:

     Kako bi stranka PROVERILA STATUS PRIJAVE, tj. da li je pražnjenje septičke jame odobreno ili nije, potrebno je da narednog radnog dana, od 7 do 19 sati, pozove Kontakt centar na broj 0800 333 021 (besplatan poziv) i informiše se.

     Usluga pražnjenja septičke jame bez nadoknade obavlja se u slučaju da je stranka izmirila račune i da ispred objekta stranke nema izgrađene ulične kanalizacione mreže.

     Stranke koje redovno izmiruju račune, imaju pravo da podnesu Zahtev za pražnjenje septičke jame bez nadoknade DVA PUTA GODIŠNJE.

      Naselje

      Prijave poslate elektronski, obrađuju se radnim danima od 7.00 do 14.30 sati.

      Forme za prigovore i žalbe

      Korisnički servis
       Žalbe poslate elektronski, obrađuju se radnim danima od 7.00 do 14.30 sati.

        Prigovor/žalbu popunjava pravno ili fizičko lice sa kojim je o predmetnom poslu potpisan ugovor.
        Žalbe poslate elektronski, obrađuju se radnim danima od 07:00 do 14:30 časova.

         Prigovor/žalbu popunjava pravno ili fizičko lice sa kojim je o predmetnom poslu potpisan ugovor.
         Žalbe poslate elektronski, obrađuju se radnim danima od 07:00 do 14:30 časova.