Приговори на рад и/или независност контролног тела

Приговор/жалбу попуњава правно или физичко лице са којим је о предметном послу потписан уговор.
Жалбе послате електронски, обрађују се радним данима од 07:00 до 14:30 часова.

Контакт центар