Ценовник услуга према трећим лицима(PDF 323kB)

Ценовник

Вода Канализација Укупно Укупно са ПДВ (10%)
1. Пословни потрошачи 116.88 73.53 190,41 209,45
2. Индивидуални потрошачи 49,61 31,26 80,87 88,96
Блок тарифа за индивидуалне потрошаче ( > 5m3). Укупна цена са ПДВ-ом 10% 162,95 дин.
Цена је изражена у динарима за 1м3 воде, примењује се од 01.01.2014.
Unesite konto da bi ste videli stanje vodomera
Pravna lica
Fizička lica