Вести

Заштитите мерне уређаје од смрзавања

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ и ове године на време подсећа потрошаче да заштите своје водомере од смрзавања и оштећења. Најбољи начин заштите водомера јесте топлотна изолација мерног уређаја постављањем термоизолационог материјала – стиропора, даске, стаклене вуне или сламе – преко њега. Такође и поклопци на водоводним шахтовима треба да буду добро затворени и да се не отварају на ниским температурама како не би дошло до смрзавања водомера и воде у цевима. Треба повести рачуна и о водоводним инсталацијама и превентивно извршити топлотну изолацију цеви у просторијама које се мање или уопште не греју.

Дворишне чесме би требало искључити, а спољне водоводне инсталације испразнити или превентивно и благовремено заштитити.

У објектима у којима нема потрошње воде током зиме, препоручује се затварање дотока воде и испуштање воде из инсталација, како не би дошло до смрзавања и пуцања мерног инструмента и цеви.

Уколико се предузму све неопходне мере, корисници ће избећи прекиде водоснабдевања у објектима које су последица хаварија услед смрзавања цеви и водомера, као и трошкове њихове санације.

Потрошачи који имају прописно изграђена водомерна окна не треба да страхују од смрзавања водомера јер су водомери у овако изграђеним окнима испод зоне смрзавања и уколико је водомерно окно поклопљено, не постоји опасност од овакве врсте оштећења.

Апелујемо на грађане, да на време провере своје унутрашње инсталације и мерне уређаје и тиме предупреде евентуалне трошкове узроковане пуцањем истих. Све уочене кварове на водомеру грађани могу пријавити нашем Контакт центру, бесплатним позивом на број 0800/333-021. Подсећамо још једном да ЈКП „Водовод и канализација“ није надлежно за санацију кварова на унутрашњим инсталацијама, већ је то искључива обавеза самих потрошача.

Контакт центар