Пријава загушења на канализационој мрежи

Пријаве послате електронски, обрађују се радним данима од 7.00 до 14.30 сати.
Дежурни телефон за пријаву загушења на канализационој мрежи је 021/442145, радним данима од 7.00 до 22.00 сата, а викендом и празницима од 8.00 до 16.00 сати.

Контакт центар