Пријава квара и потрошње

Пријаве послате електронски, обрађују се радним данима од 7.00 до 14.30 сати.

У случају веће хаварије на водоводној мрежи, неопходно је позвати број 0800/333021 (позив је бесплатан).

Пријаве послате електронски, обрађују се радним данима од 7.00 до 14.30 сати.

Пријаве послате електронски, обрађују се радним данима од 7.00 до 14.30 сати.

Дежурни телефон за пријаву загушења на канализационој мрежи је 021/442145, радним данима од 7.00 до 22.00 сата, а викендом и празницима од 8.00 до 16.00 сати.

Пријаве послате електронски, обрађују се радним даном од 7.00 до 14.30 сати.

Напомена за пражњење септичке јаме:

Како би странка ПРОВЕРИЛА СТАТУС ПРИЈАВЕ, тј. да ли је пражњење септичке јаме одобрено или није, потребно је да наредног радног дана, од 7 до 19 сати, позове Контакт центар на број 0800 333 021 (бесплатан позив) и информише се.

Услуга пражњења септичке јаме без надокнаде обавља се у случају да је странка измирила рачуне и да испред објекта странке нема изграђене уличне канализационе мреже.

Странке које редовно измирују рачуне, имају право да поднесу Захтев за пражњење септичке јаме без надокнаде ДВА ПУТА ГОДИШЊЕ.

Пријаве послате електронски, обрађују се радним данима од 7.00 до 14.30 сати.

Контакт центар