POLITIKA PRIVATNOSTI

Poštovani korisnici upoznaćemo Vas sa načinom na koji koristimo vaše podatke i mehanizmima kojima ih štitimo.
Počnimo od početka. Kada pristupite našoj internet stranici primetićete sledeće obaveštenje: „JKP “Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad koristi cookies u cilju optimizacije funkcionalnosti i sadržaja sajta. Korišćenjem sajta prihvatate upotrebu cookies-a“ Vaš izbor je da li ćete to prihvatiti. Iz tog razloga odgovorićemo na nekoliko pitanja:

Šta je kolačić/cookie?

Kolačić (engl. cookie) je mala tekstualna datoteka koja se, prilikom posete nekom internet sajtu šalje Vašem računaru. Kolačići na internet sajtu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad imaju za cilj optimizaciju sajta, podižu nivo funkcionalnosti i olakšavaju Vam pregled (čuvaju Vaše omiljene postavke, olakšavaju kretanje po stranici i sl.). Kolačići mogu biti takvi da su neophodni za funkcionisanje sajta, ali želimo da Vas obavestimo da JKP „Vodovod i kanalizacija“ koriste i one kolačiće koji nisu za to neophodni. Iz tog razloga Vam se prilikom posete našem sajtu pojavljuje obaveštenje o njima.
Kolačiće koji nisu nephodni za funkcionisanje sajta koristimo isključivo za potrebe unapređenja sajta i zadovoljavanja potreba naših korisnika. Nikada ih ne koristimo za praćenje ponašanja korisnika niti za njihovu identifikaciju.

Šta radimo sa kolačićima?

Kolačići nam pomažu da saznamo kako i na koji način posetioci koriste naš sajt, te u tu svrhu koristimo mrežnu analitiku koja nam je dostupna.
Ti servisi registruju broj posetilaca i daju nam opšte informacije o njihovom ponašanju, poput ključnih reči unetih u pretraživač koje korisnika usmeravaju na naš sajt, prosečnog vremena zadržavanja na sajtu i broja stranica koje posetilac pregleda.
U tu svrhu na Vaš računar postavljamo tzv. analitički kolačić prvog lica (firstparty analytics cookie).
Skladištenje i upravljanje svim podacima koji se prikupljaju putem ovih kolačića vrši JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad ili sa nama povezana lica koja su ugovorom obavezana na zaštitu podataka.

Kako kontrolisati kolačiće?

Svi oni koji ne žele da primaju kolačiće, mogu svoj internet pretraživač da podese tako da ih obaveštava kada se kolačići šalju. Svi kolačići se mogu odbiti, a moguće ih je i izbrisati iz računara.
Ograničavanje ili blokiranje prijema kolačića koji se postavljaju putem internet pretraživača na Vaš uređaj, vrši se podešavanjem postavki pretraživača.
Više informacija o kolačićima i načinima njihove kontrole možete pronaći na www.aboutcookies.org
U nastavku se nalazi izjava o našoj politici privatnosti i molimo Vas da je pažljivo pročitate. Politika privatnosti Vam pruža informacije o tome kako prikupljamo, koristimo i obrađujemo Vaše lične podatke, koja su Vaša prava iz ove oblasti i na koji način čuvamo podatke.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ko smo mi?

Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad, Masarikova 17, Novi Sad, e-mail: kontakt.centar@vikns.rs, je preduzeće koje proizvodi i distribuira vodu za piće i odvodi otpadne vode.
U cilju ostvarivanja svoje delatnosti prikuplja, obrađuje i čuva podatke o ličnosti svojih korisnika, zaposlenih i svih drugih zainteresovanih strana za čiju obradu postoji valjan pravni osnov.
Ova Politika privatnosti se primenjuje na sva lica koji pristupaju našem sajtu dostupnom na https://www.vikns.rs/, šalju nam upite putem sajta, kontaktiraju nas putem društvenih mreža, korisničkog servisa, sa nama su u ugovornom odnosu, koriste naše usluge ili se prijavljuju za radno mesto kod nas.
Naše lice za zaštitu podataka o ličnosti je Bojana Gavrić, bojana.gavric@vikns.rs , 064/8521711

Koje podatke prikupljamo?

U zavisnosti od toga kako koristite naš Sajt ili Usluge, informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti sledeće:
• Vaše ime,
• Vaše kontakt podatke, kao što je Vaša email adresa, adresa prebivališta, broj telefona,
• Informacije koje odlučite da podelite sa nama, u Vašem upitu na našem kontakt formularu, putem društvene mreže ili drugim putem,
• Informacije koje odlučite da podelite sa nama tokom procesa prijave za radno mesto u JKP „Vodovod i kanalizacija „ Novi Sad,
• Informacije koje su neophodne za uspostavljanje ugovornog odnosa,
• Podatke prikupljene sa kamera za video nadzor objekata vodovoda i kanalizacije.
Ukoliko nas kontaktirate direktno putem sajta, ili pošaljete upit na kontakt.centar@vikns.rs ili bilo koji drugi email koji je dostupan na Sajtu ili podelite sa nama informacije tokom telefonskog razgovora u kontakt centru ili preko društvenih mreža, možemo dobiti neke dodatne informacije o Vama, kao što su podaci o Vašoj poslovnoj adresi, Vaše zvanje ili ime poslodavca, sadržaj poruka ili priloga koje nam dostavite ili bilo koje druge informacije koje odlučite da podelite sa nama.
Ukoliko nam pošaljete svoju radnu biografiju i motivaciono pismo, prilikom prijave za obavljanje prakse, pripravničkog staža ili zaposlenja kod nas, možemo Vam postaviti pitanja o Vašem profesionalnom životu koja mogu biti od značaja za donošenje odluke o angažovanju.
Ukoliko ste u ugovornom odnosu sa JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad, možemo Vas zamoliti da dostavite bilo koje druge lične podatke koje nisu gore navedena, a koje su neophodni za pružanje Usluga. Biće Vam saopšteno koji su to podaci i u koju svrhu se prikupljaju. Najčešće se radi o kontakt informaciji (adresa za prijem pošte, e-mail adresa i broj telefona), podatku koji se tiče broja računa i identifikacione podatke.
Postoje li podaci koje prikupljamo automatski?
Da postoje. Kada posetite naš sajt: https://www.vikns.rs, možemo automatski da prikupimo pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja.
Preciznije, informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada). Takođe, možemo da prikupljamo informacije o tome kako se Vaš uređaj ponaša na našem sajtu, uključujući i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.
Prikupljanje ovih informacija nam omogućava da bolje razumemo posetioce koji dolaze na naš sajt, odakle dolaze i koji sadržaj na našem sajtu ih zanima.
Ove informacije se prvenstveno prikupljaju pomoću kolačića i slične tehnologije praćenja, kao što je objašnjeno u delu teksta posvećenog kolačićima.

Postoje li podaci o ličnosti koje prikupljamo o Vama od trećih lica?

Može se desiti da dobijemo Vaše podatke o ličnosti bez da nam Vi direktno date takve podatke.
Ukoliko ste kandidat za zaposlenje, informacije o Vama možemo dobiti:
• Od agencija za zapošljavanje ili Nacionalne službe za zapošljavanje;
• Kroz javno dostupne onlajn izvore – (npr. sa sajta Vašeg trenutnog poslodavca ili sa profesionalnih društvenih mreža kao što je LinkedIn); i
• Putem pisane ili usmene preporuke – npr, putem preporuke bivšeg zaposlenog / poslodavca ili od lica koje ste naveli kao referentnu osobu.
Ukoliko je uslov radnog mesta možemo kod nadležnog organa izvršiti bezbednosnu proveru, proveru osuđivanosti kao i sve druge provere radi ispunjavanja zakonskih ili regulatornih zahteva kojima podležemo.

Koja je svrha obrade podataka i pravni osnov?

Svrha
• u cilju odgovora na Vaše upite poslate na Kontakt centru ili upućenih putem sajta
• u cilju pružanja odgovora i saveta u vezi sa ostalim Vašim zahtevima koje nam uputite,
• u cilju pružanja i unapređenja naših usluga
• u cilju zasnivanja radnog odnosa ili druge vrste profesionalnog angažovanja
• u cilju obezbeđivanja naših objekata
• u cilju pružanja usluga

Pravni osnov
Prikupljanje je neophodno zbog zaključenja ili realizacije Ugovora sa Vama.
Zakon o radu
Zakon o odbrani
Zakon o komunalnim delatnostima i ugovor

Kako koristimo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo iz zakonski dozvoljenog razloga ili uz Vašu izričitu saglasnost.
Vaši podaci o ličnosti neće biti skladišteni niti korišćeni za druge svrhe, osim one zbog koje su prvi put prikupljeni.
Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo kada imamo razuman i na zakonu zasnovan razlog.
Svi naši zaposleni su obavezani na čuvanje poslovne tajne, a takođe koristimo i sve pravne, tehničke i organizacione mere u cilju prevencije bilo kakvog otkrivanja i odavanja informacija, izuzev za svrhe zbog kojih su prikupljeni. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad je imlementiralo standard ISO 27001 i primenjuje sve mere informacione bezbednosti na dokumentovan način.

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena propisanog zakonom ili za koje imamo Vašu saglasnost.
Da li delimo i tranferujemo Vaše podatke?
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad posvećuje mnogo pažnje zaštiti i poštovanju Vaših podataka o ličnosti. Ne delimo Vaše lične podatke sa trećim licima, osim ukoliko:
• imamo Vašu saglasnost za to,
• transferujemo ih obrađivaču,
• smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost.
Primera radi JP „Informatika“ Novi Sad prema Odlukom o objedinjenoj naplati komunalno-stambenih i drugih usluga („Sl. List Grada Novog Sada“, br.8/94, 12/95 i 9/97-odluka USRS) je naš obrađivač i moguće je da ćemo Vaše podatke na propisan način tranferovati obrađivaču.

Koja su Vaša prava?

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:
• pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
• pravo pristupa podacima o ličnosti,
• pravo na ispravku ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
• pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
• pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
• pravo na kopiju; u slučaju da ste nam poverili Vaše lične podatke i da se podaci obrađuju korišćenjem automatizovanih sredstava, imate pravo da tražite kopiju tih ličnih podataka,
• pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka za određenu svrhu.
Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na: bojana.gavric@vikns.rs

Kako se čuvaju podaci o ličnosti?

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad je implementiralo standard ISO 27001 i u okviru toga propisalo jasne procedure zaštite svih informacija, a posebno podataka o ličnosti. Koristimo sve odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo o Vama. Mere koje koristimo osmišljene su tako da pruže nivo sigurnosti koji odgovara procenjenom nivou rizika obrade vaših ličnih podataka.

Izmene naše Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da ovu Politiku privatnosti ažuriramo, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkim inovacijama. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na sajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti. Imate pravo da tražite informisanje o promeni Politike privatnosti koje će Vam se dostaviti emajlom.
Vaš pristanak tražićemo za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti ako i kada to zahtevaju važeći zakoni o zaštiti podataka.
Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite sajt.

Kontaktirajte nas

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na bojana.gavric@vikns.rs
Sve potrebne obrasce možete pronaći na našem sajtu.

EnglishGermanRussianSerbian