О нама

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ основала је Скупштина Града Новог Сада са циљем да, као основну функцију и делатност, обавља послове производње и дистрибуције воде за пиће, као и одвођења отпадних вода.

Колектив ЈКП-а „Водовод и канализација“ Нови Сад састоји се од 11 сектора у оквиру којих многобројне службе здружено делују како би целокупан систем функционисао и испуњавао циљеве пословања, а испуњавамо их захваљујући пре свега:

Подручје деловања ЈКП-а „Водовод и канализација“ Нови Сад обухвата град Нови Сад и приградска насеља Сремску Каменицу, Сремске Карловце, Петроварадин, Поповицу, Парагово, Лединце (старе и нове), Чардак, Буковац, Ченеј, Кисач, Каћ, Ковиљ, Руменку, Будисаву, Степановићево, Футог и Ветерник.

ВОДОВОД

Грађани Новог Сада снабдевају се пијаћом водом са три изворишта која експлоатишу подземне воде, а то су „Ратно острво“, „Петроварадинска ада“ и „Штранд“. Сирова вода која дугим цевоводима великих пречника дође са изворишта прерађује се у Фабрици воде на Сунчаном кеју. Технолошки третман сирове воде до квалитета санитарно исправне воде за пиће, како прописује Правилник о исправности воде за пиће, тече у три фазе које укључују аерацију, филтрацију и дезинфекцију.

У новосадском дистрибутивном систему постоји укупно петнаест резервоара воде за пиће различите величине и намене, а пијаћу воду свакодневно добија више од 135.000 домаћинстава у Новом Саду и околним насељима. У систем се сваке секунде дистрибуира око 1.500 литара воде, а дневно град и приградска насеља троше између 100 и 105 милиона литара воде, са изузетком летње сезоне када се потрошња увећа за десет до 15 одсто.

Почетком 2016. године почео је рад нових блокова у Фабрици воде „Штранд” што је била историјска прекретница у развоју комуналног система Новог Сада. Нови технолошки процес значио је доградњу већ постојеће технологије, а уградњом филтерских поља са активним угљем и озонизатора, микробиолошка и физичко-хемијска исправност воде у Новом Саду подигнута је на највиши могући ниво.

Производња квалитетне пијаће воде и снабдевање становника исправном водом представља основ на којем почива наше предузеће. С тим у вези, бројни статистички подаци еминентних институција говоре у прилог испуњавању високих стандарда у области производње и дистрибуције воде и стога, са поносом можемо рећи да је новосадска вода једна од најквалитетнијих вода за пиће у Војводини.

Вода за пиће из наше дистрибутивне мреже класификована је као вода за пиће која може да се користи свакодневно, без последица по здравље људи јер није оптерећена високим концентрацијама минерала. Сви параметри који се одређују у води за пиће предвиђени су Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, који као правни Акт идентификује параметре и прописује њихове максимално дозвољене концентрације (МДК). Вода из наше Фабрике воде и дистрибутивне мреже свакодневно се контролише и сви параметри су у складу са МДК вредностима. Тврдоћа новосадске воде је око 15 dH (немачки степен тврдоће) и окарактерисана је као средње тврда.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Данашњи канализациони систем територије Новог Сада чине канализациони систем града Новог Сада, као и системи канализације употребљених вода приградских насеља, представља заједнички – општи систем каналисања који јединственим системом истовремено одводи употребљене отпадне воде домаћинстава и индустрије, као и атмосферске падавине. Тренутно је канализационом мрежом покривено готово 95 одсто територије града, док њена дужина износи око 1.200 км. Новосадска канализација броји више од 80 црпних станица у које је уграђено више од 150 пумпи које су у сваком тренутку оперативне. Тренутно, мала постројења за прераду отпадних вода постоје у Ковиљу, Руменки и Степановићеву, а Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције спрема пројектну документацију за Ченеј и Бегеч чија се изградња очекује у будућности.

Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Новом Саду, најзначајније и најскупље инвестиције у историји града, планирана је за 2021. годину, а у склопу тог пројекта тренутно се ради на изградњи нове главне црпне станице НГЦ1. Објекат НГЦ1 биће опремљен двоструким решеткама, грубим и финим, тако да ће се уклањати све чврсте честице пречника већег од 6мм, чиме ће вода која доспева у Дунав, на месту новог излива, бити практично без отпадака. Поред изградње НГЦ1 у плану је и изградња колектора ка централном пречистачу у склопу чије концепције је потребно да се слив изнад Канала ДТД – Клиса  једним цевоводом пребаци преко канала и исто стигне у НГЦ1.

Изградња централног пречистача веома је дуг процес, првенствено због обимне документације, међутим, уколико се изузму повремени инциденти, отпадне воде које се тренутно испуштају у Дунав задовољавају прописе што потврђују и у Институту за јавно здравље Војводине.

EnglishGermanRussianSerbian