{„main-title“:{„component“:“hc_title“,“id“:“main-title“,“title“:“Контрола квалитета“,“subtitle“:““,“title_content“:{„component“:“hc_title_image“,“id“:“title-image“,“image“:“https://www.vikns.rs/wp-content/uploads/2017/10/panorama-bg-1024×207.jpg|405|2000|100001328″,“full_screen“:true,“full_screen_height“:““,“parallax“:false,“bleed“:““,“ken_burn“:““,“overlay“:““,“breadcrumbs“:false,“white“:true}},“section_5ZtkF“:{„component“:“hc_section“,“id“:“section_5ZtkF“,“section_width“:““,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“vertical_row“:““,“box_middle“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“section_content“:[{„component“:“hc_column“,“id“:“column_5ZtkF“,“column_width“:“col-md-4″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_image“,“id“:“Ce5kz“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://www.vikns.rs/wp-content/uploads/2016/12/JC-VIK-NOVI-SAD-Q-23-1-724×1024.jpg|2560|1809|100022030″,“alt“:““,“thumb_size“:“large“},{„component“:“hc_space“,“id“:“HAqkI“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:““,“height“:“30″},{„component“:“hc_image“,“id“:“ZL2Hb“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://www.vikns.rs/wp-content/uploads/2016/12/SERTIFIKAT-17020-2021-725×1024.jpg|1754|1241|100017869″,“alt“:““,“thumb_size“:“large“},{„component“:“hc_space“,“id“:“08nUc“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:““,“height“:““},{„component“:“hc_image“,“id“:“KPTfA“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://www.vikns.rs/wp-content/uploads/2016/12/JC-VIK-NOVI-SAD-En-23-1-724×1024.jpg|2560|1809|100022026″,“alt“:““,“thumb_size“:“large“}]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_5ZtkF“,“column_width“:“col-md-4″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_image“,“id“:“M85If“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://www.vikns.rs/wp-content/uploads/2016/12/JC-VIK-NOVI-SAD-E-23-1-724×1024.jpg|2560|1809|100022025″,“alt“:““,“thumb_size“:“large“},{„component“:“hc_space“,“id“:“YVQmv“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:““,“height“:“30″},{„component“:“hc_image“,“id“:“yN4OG“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://www.vikns.rs/wp-content/uploads/2016/12/JC-VIK-NOVI-SAD-H-23-1-724×1024.jpg|2560|1809|100022027″,“alt“:““,“thumb_size“:“large“},{„component“:“hc_space“,“id“:“9d1Sh“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:““,“height“:““},{„component“:“hc_image“,“id“:“ZeKGr“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://www.vikns.rs/wp-content/uploads/2016/12/JC-VIK-NOVI-SAD-I-23-1-724×1024.jpg|2560|1809|100022028″,“alt“:““,“thumb_size“:“large“}]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_5ZtkF“,“column_width“:“col-md-4″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_image“,“id“:“cHNhy“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://www.vikns.rs/wp-content/uploads/2016/12/JC-VIK-NOVI-SAD-O-23-1-724×1024.jpg|2560|1809|100022029″,“alt“:““,“thumb_size“:“large“},{„component“:“hc_space“,“id“:“o4T7N“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:““,“height“:“30″},{„component“:“hc_image“,“id“:“XAFBk“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://www.vikns.rs/wp-content/uploads/2018/10/Sertifikat-o-akreditaciji-Lab-1-724×1024.jpg|575|407|100008331″,“alt“:““,“thumb_size“:“large“}]}],“section_settings“:““},“section_vHHLM“:{„component“:“hc_section“,“id“:“section_vHHLM“,“section_width“:““,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“vertical_row“:““,“box_middle“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“section_content“:[{„component“:“hc_column“,“id“:“column_ResD7″,“column_width“:“col-md-12″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_text_block“,“id“:“q2pj6″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“content“:“У ЈКП „Вододвод и канализација“ Нови Сад имплементиран је и сертификован Интегрисани менаџмент систем кога чине: систем менаџмента квалитетом, систем менаџмента животном средином, систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду, систем менаџмента енергијом, систем менаџмента управљања безбедношћу информацијама и систем управљања безбедношћу воде, који су засновани на захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS ISO EN 50001:2012, SRPS ISO/IEC 27001:2014 и HACCP систему. nХемијска лабораторија пијаћих вода и хемијска лабораторија отпадних вода акредитоване су од стране Акредитационог тела Србије (АТС), према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017, док је Контролно тело типа Ц акредитовано за контролисање и оверавање водомера према SRPS ISO/IEC 17020:2012.n“}]}],“section_settings“:““},“section_azRXa“:{„component“:“hc_section“,“id“:“section_azRXa“,“section_width“:““,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“vertical_row“:““,“box_middle“:““,“css_classes“:“col-center boxed middle-content „,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“section_content“:[{„component“:“hc_column“,“id“:“column_ipLrH“,“column_width“:“col-md-3″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_button“,“id“:“sRlcv“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“icon“:““,“style“:“square“,“size“:““,“position“:“center“,“animation“:false,“text“:“КОНТРОЛНО ТЕЛО ЗА ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА“,“link_type“:“classic“,“lightbox_animation“:““,“caption“:““,“inner_caption“:false,“new_window“:false,“link“:“https://www.vikns.rs/kontrolno-telo-za-overavanje-vodomera“,“link_content“:[],“lightbox_size“:““,“scrollbox“:false}]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_GECjE“,“column_width“:“col-md-3″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:“middle-content „,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_button“,“id“:“2dNNS“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“icon“:““,“style“:“square“,“size“:““,“position“:“center“,“animation“:false,“text“:“ЛАБОРАТОРИЈА“,“link_type“:“classic“,“lightbox_animation“:““,“caption“:““,“inner_caption“:false,“new_window“:false,“link“:“https://www.vikns.rs/laboratorija“,“link_content“:[],“lightbox_size“:““,“scrollbox“:false}]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_hc7p3″,“column_width“:“col-md-3″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_button“,“id“:“iljXe“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“icon“:““,“style“:“square“,“size“:““,“position“:“center“,“animation“:false,“text“:“IMS ISO 9001, 14001, 45001, 50001″,“link_type“:“classic“,“lightbox_animation“:““,“caption“:““,“inner_caption“:false,“new_window“:false,“link“:“https://www.vikns.rs/ims-iso-9001-14001-18001″,“link_content“:[],“lightbox_size“:““,“scrollbox“:false}]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_d1uNN“,“column_width“:“col-md-3″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_button“,“id“:“PkMo3″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“icon“:““,“style“:“square“,“size“:““,“position“:“center“,“animation“:false,“text“:“HACCP SISTEM“,“link_type“:“classic“,“lightbox_animation“:““,“caption“:““,“inner_caption“:false,“new_window“:false,“link“:“https://www.vikns.rs/haccp“,“link_content“:[],“lightbox_size“:““,“scrollbox“:false}]}],“section_settings“:““},“korisnicki_servis“:{„component“:“hc_section“,“id“:“korisnicki_servis“,“section_width“:““,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“vertical_row“:““,“box_middle“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“section_content“:[{„component“:“hc_column“,“id“:“column_dYQDL“,“column_width“:“col-md-12″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_title_tag“,“id“:“eBKsC“,“css_classes“:“text-center „,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“text“:“ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ“,“tag“:“h2″},{„component“:“hc_space“,“id“:“92ru0″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:““,“height“:“27″}]},{„component“:“hc_column“,“id“:“column_gNu4S“,“column_width“:“col-md-12″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_tab“,“id“:“xJs2i“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“name_1″:“Жалбе корисника“,“icon_1″:““,“icon_style_1″:““,“icon_image_1″:““,“content_1″:[{„component“:“hc_text_block“,“id“:“2OU2I“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:“form-text-tab“,“custom_css_styles“:““,“content“:“Жалбе послате електронски, обрађују се радним данима од 07:00 до 14:30 часова.“},{„component“:“hc_contact_form“,“id“:“F5NGm“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“rows“:[{„component“:“repeater_item“,“id“:“i4Eta“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Име и презиме“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“foaDB“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Насеље“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“JBPKy“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Улица и број“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“zhHvT“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Телефон“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“nfjwF“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Email“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“PZ2n4″,“input_type“:“textarea“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Опис инцидента/жалбе“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“FNDJn“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:false,“text“:“Датум инцидента жалбе“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“CapDL“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:false,“text“:“Једнократни инцидент/жалба, датум“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“z4XMr“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:false,“text“:“Десило се више пута, колико пута?“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“gryGS“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:false,“text“:“Тренутно доживљава проблем“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“ssfkC“,“input_type“:“textarea“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“На који начин бисте желели да се проблем реши?“}],“recipient_email“:““,“subject“:““,“label“:false,“placeholder“:true,“button_text“:“Пошаљи“,“button_style“:“square“,“button_dimensions“:““,“button_animation“:false,“button_position“:“left“,“button_icon“:““,“checkbox“:““,“success_message“:“Congratulations. Your message has been sent successfully.“,“error_message“:“Error, please retry. Your message has not been sent.“}],“name_2″:“Приговор на анализу лабораторије“,“icon_2″:““,“icon_style_2″:““,“icon_image_2″:““,“content_2″:[{„component“:“hc_text_block“,“id“:“zbePi“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:“form-text-tab“,“custom_css_styles“:““,“content“:“Приговор/жалбу попуњава правно или физичко лице са којим је о предметном послу потписан уговор.nЖалбе послате електронски, обрађују се радним данима од 07:00 до 14:30 часова.“},{„component“:“hc_contact_form“,“id“:“SDXsG“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“rows“:[{„component“:“repeater_item“,“id“:“dixuc“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Број из уговора“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“LEa0K“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Назив правног лица/Име и презиме“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“g597y“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Насеље“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“ElBaa“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Улица и број“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“aU93I“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Телефон“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“iO2ql“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Email“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“4nrjx“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:false,“text“:“ПИБ (за правна лица)/ЈМБГ (за физичка лица)“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“bCgG6″,“input_type“:“textarea“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Разлози приговора/жалбе“}],“recipient_email“:““,“subject“:““,“label“:false,“placeholder“:true,“button_text“:“Пошаљи“,“button_style“:“square“,“button_dimensions“:““,“button_animation“:false,“button_position“:“left“,“button_icon“:““,“checkbox“:““,“success_message“:“Congratulations. Your message has been sent successfully.“,“error_message“:“Error, please retry. Your message has not been sent.“}],“name_3″:“Приговор на рад и/или независност контролног тела“,“icon_3″:““,“icon_style_3″:““,“icon_image_3″:““,“content_3″:[{„component“:“hc_text_block“,“id“:“29k73″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:“form-text-tab“,“custom_css_styles“:““,“content“:“Приговор/жалбу попуњава правно или физичко лице са којим је о предметном послу потписан уговор.nЖалбе послате електронски, обрађују се радним данима од 07:00 до 14:30 часова.“},{„component“:“hc_contact_form“,“id“:“FEMeu“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“rows“:[{„component“:“repeater_item“,“id“:“XNqKG“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Број из уговора“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“STMs0″,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Назив правног лица/Име и презиме“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“Kq4GH“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Насеље“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“bzMU5″,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Улица и број“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“Ysymm“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Телефон“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“4cL9h“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Email“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“s6Htr“,“input_type“:“text“,“column“:“col-md-12″,“required“:false,“text“:“ПИБ (за правна лица)/ЈМБГ (за физичка лица)“},{„component“:“repeater_item“,“id“:“XRqdf“,“input_type“:“textarea“,“column“:“col-md-12″,“required“:true,“text“:“Разлози приговора/жалбе“}],“recipient_email“:““,“subject“:““,“label“:false,“placeholder“:true,“button_text“:“Пошаљи“,“button_style“:“square“,“button_dimensions“:““,“button_animation“:false,“button_position“:“left“,“button_icon“:““,“checkbox“:““,“success_message“:“Congratulations. Your message has been sent successfully.“,“error_message“:“Error, please retry. Your message has not been sent.“}],“name_4″:““,“icon_4″:““,“icon_style_4″:““,“icon_image_4″:““,“content_4″:[],“name_5″:““,“icon_5″:““,“icon_style_5″:““,“icon_image_5″:““,“content_5″:[],“name_6″:““,“icon_6″:““,“icon_style_6″:““,“icon_image_6″:““,“content_6″:[],“name_7″:““,“icon_7″:““,“icon_style_7″:““,“icon_image_7″:““,“content_7″:[],“name_8″:““,“icon_8″:““,“icon_style_8″:““,“icon_image_8″:““,“content_8″:[],“style“:“classic“,“pills“:false,“animation“:““,“animation_icon“:““,“layout“:““}]}],“section_settings“:““},“scripts“:{„components“:“jquery.tab-accordion.js“,“contact_form“:“php/contact-form.js“,“datepicker“:“php/datepicker.min.js“},“css“:{„components“:“css/components.css“,“contact_form“:“scripts/php/contact-form.css“},“css_page“:““,“template_setting“:{„settings“:{„id“:“settings“}},“template_setting_top“:{},“page_setting“:{„settings“:[„lock-mode-off“]}}

Контакт центар