Извођење радова на санацији филтерских поља ( ф5 и ф10 ) у СФС са набавком и уградњом материјала, број 01-И-С/22-II фаза квалификационог поступка

Ознака: 01-И-С/22

Датум објављивања: 10.03.2022.

Рок за подношење понуда: 21.03.2022. до 11,00

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора 01-И-С-22

Обавештење о закљученом уговору

Контакт центар