Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2) са набавком и уградњом материјала-03-И-С/22- II фаза квалификационог поступка

Ознака: 03-И-С/2022

Датум објављивања: 21.04.2022.

Рок за подношење понуда: 05.05.2022. do 11.00h

Позив за подношење понуда 03-И-С-22

Одлука о обустави поступка 03-И-С-22

Обавештење о обустави поступка – 03-И-С-22

Контакт центар