Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала -друга фаза квалификационог поступка број 09-И/22.

Контакт центар