Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду са набавком и уградњом материјала бр.јн.13-И/22 – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 13-I/22

Датум објављивања: 04.05.2022.

Рок за подношење понуда: 12.05.2022. do 09.30h

Poziv za podnosenje ponuda – 13-I-22

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Контакт центар